Lasertechnologie en -kennis beschikbaar voor bedrijven

Het Centre For Laser Technology (CFLT) in Helmond is een recent opgericht samenwerkingsverband tussen een aantal bedrijven, met als doelstelling kennis op het gebied van lasertechnologie te behouden, uit te breiden en toegankelijk te maken voor bedrijven, vooral ook het MKB.

Als een bedrijf een vraag heeft met betrekking tot lasertechnologie kan het CFLT direct verder helpen dank zij de kennis en ervaring die aanwezig is bij de samenwerkende bedrijven. Dit betekent dat zowel een basisonderzoek uitgevoerd kan worden, maar ook product-, proces- en materiaalonderzoek. De onderzoeken vinden plaats in het eigen laserlaboratorium van het CFLT. Daar zijn diverse types lasersystemen aanwezig, variërend van het ultraviolette tot het infrarode golflengtegebied, van extreem korte pulstijden met hoge piekvermogens tot 20 MW, maar ook CW (constante output) bedreven lasers. Hierdoor kunnen veel mogelijke toepassingen en materialen worden getest en bewerkt.

Het CFLT kan ook adviseren bij de aankoop van een lasersysteem. Het centrum stelt zich hierbij onafhankelijk op en zoekt voor de klant de beste oplossing, zowel procesinhoudelijk als economisch. Door het eigen laserlab kan al worden aangetoond of het proces haalbaar is en wat de procesparameters in bijvoorbeeld een productieomgeving moeten zijn. Het CFLT kan het systeem ontwerpen op basis van de wensen van de klant en eventueel bouwen. De systemen voldoen aan de normen van laserveiligheid en dergelijke.

Bestaande systemen kunnen door het CFLT worden getest en gekwalificeerd op het

gebied van laserveiligheid. Door de aanwezigheid van diverse lasers, gecombineerd met kennis en ervaring, kan een breed scala van processen worden bestudeerd en uitgevoerd. Te denken valt aan microstructureren, laserablatie (verdampen zonder smelten), laserlassen en -solderen, lasergraveren, lasersnijden, laserreiniging, laserpolijsten enzovoorts. Hierbij kunnen details tot enkele micrometers behaald worden.

Afhankelijk van de laserparameters kan de warmtebeïnvloeding van de omgeving tot een minimum beperkt worden. Ook kan in veel gevallen selectief bewerkt worden zoals bijvoorbeeld het ontvetten van metaal, verwijderen van oxides en dergelijke. Het proces stopt dan automatisch op het metaal.

Naast het geven van adviezen, het uitvoeren van onderzoek en het ontwerp en de bouw van lasermachines op maat is het CFLT in staat nulseries te realiseren.

Ook kan het CFLT kleine specifieke series bewerken, bijvoorbeeld in die gevallen dat

standaard lasermachines niet voldoen of het aantal te bewerken producten de aanschaf van een lasersysteem niet rechtvaardigt. In het lab van het CFLT is de mogelijkheid aanwezig om snel aanpassingen te verrichten voor klantspecifieke wensen.

Het CFLT verzorgt tevens cursussen op het gebied van laserveiligheid en laserbewerken.