Kruispunt van de toekomst (video)

Op de kruisingen van autowegen is in de toekomst geen plaats meer voor stoplichten, stopborden en haaientanden. Het verkeer op deze kruisingen zal eerder lijken op een ietwat chaotische stroom van bestuurderloze, autonome auto’s die door een virtuele verkeersleider worden bestuurd. Althans… als het aan computerwetenschapper Peter Stone ligt.

"Een toekomst waarin we op de achterbank van de auto een krant zitten te lezen, terwijl de auto ons moeiteloos door straten en kruisingen rijdt, is niet zo ver weg", aldus Stone, een computerprofessor aan de universiteit van Texas in Austin.

Stone’s onderzoek richt zich op het ontwikkelen van kunstmatig intelligente computersystemen. De wetenschapper is bezig met het ontwikkelen van enkele systemen die nodig zijn om autonome auto’s werkelijkheid te maken. Samen met zijn studenten ontwikkelde Stone een autonome auto, Marvin genaamd, die meedeed aan de DARPA Urban Challenge wedstrijd in 2007. De auto werd ontwikkeld in samenwerking met Austin Robot Technology.

Deze week presenteert Stone zijn onderzoek naar autonoom management van kruisingen aan de American Association for the Advancement of Science (AAAS). De presentatie wordt gehouden op de jaarlijkse ledenvergadering van de AAAS in Vancouver.

Van autopiloot naar autobestuurder

"Computers kunnen al een passagiersvliegtuig vliegen, net zoals een getrainde menselijke piloot. Maar mensen staan nog steeds voor de gevaarlijke taak om auto’s te besturen," aldus Stone. "Er worden nu voertuigen ontwikkeld die in staat zijn om de meeste bestuurderstaken zelf uit te voeren. Maar zodra deze autonome voertuigen populair worden, moeten we ze op straat coördineren."

Met dit in zijn achterhoofd ontwikkelt Stone virtuele kruising-systemen die autorijden veiliger en sneller zullen maken.

‘Bellende’ auto’s

In zijn nieuwste systeem ‘bellen’ de autonome voertuigen van tevoren om een ruimte en een tijd op een kruising te reserveren. Een soort arbiter, genaamd een ‘intersection manager’, verzamelt de verzoeken van alle aankomende autonome voertuigen en beslist of ze door mogen. Dankzij de slimme manager is er weinig verkeer dat hoeft te stoppen.

Zoals in de simulatie in de video hieronder te zien vindt de actie nu nog voornamelijk plaats in de computer. Maar volgens Stone is de dag nabij waarop we autonome auto’s in het straatbeeld gaan tegenkomen en de voordelen van het onder controle houden van auto’s en autoverkeer te zien zullen zijn.