Kritisch blijven denken voor veilig werk

Als je al denkt te weten hoe het zit bij bijvoorbeeld een arbeidsongeval, kom je eerder met gesloten, suggestieve vragen zoals: ‘Het komt zeker door..? ‘Is het niet zo dat…’. Daar moet de arboprofessional voor waken. Kom liever met open vragen en blijf kritisch denken, adviseert dr. Ingeborg van der Geest, gepromoveerd neerlandica en freelance communicatie-adviseur.

Een vooropgezette mening, of vooringenomenheid is de grootste valkuil voor arboprofessionals, maar ook voor rechercheurs of journalisten of eigenlijk elke beroepsgroep die interviews houdt, meent Van der Geest. Dan ga je soms dingen oplossen die geen probleem zijn. 
In het Vakblad Arbo staat een interview met Van der Geest “Arboprofessionals zijn doeners. Probleem? Dat fiksen we. Op het gevaar af dat er iets wordt opgelost dat geen probleem was.” Kijk op https://www.phov.nl/media/1448/interview-ivdgeest-arbo-nr5-2019.pdf