Krachtenbundeling zonne-energie in Nederland

Een groep van tientallen bedrijven en kennisinstellingen in Nederland gaat de krachten op het gebied van zonne-energie bundelen. Deze groep vormt een zogenoemd Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI), een publiek-private samenwerking met als doel de ontwikkeling en toepassing van zonne-energie in Nederland te versnellen. Daarnaast wil de TKI de toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie zo groot mogelijk maken. De TKI Zonne-energie is een van de zeven TKI’s binnen de Topsector Energie.

In de TKI komen bestaande samenwerkingsverbanden op deelgebieden samen. De doelen zijn ambitieus: in 2020 moeten in deze sector in Nederland 10 000 mensen werkzaam zijn en moet 4 gigawatt aan zonnestroomsystemen zijn geplaatst. Om een indruk te geven: dat zijn ruim 1 miljoen zonnedaken.  

Efficiënter,  goedkoper en duurzamer

TKI’s zijn de uitvoeringsvorm van het nieuwe Nederlandse innovatie-  en topsectorenbeleid dat door demissionair minister Verhagen is ingezet. Partijen in de TKI Zonne-energie richten zich in deze eerste fase vooral op de ontwikkeling van efficiënte, goedkope en duurzame zonnepanelen  en op de integratie van zonnestroomsystemen in de gebouwde omgeving en in het elektriciteitsnet. Daarnaast is er aandacht voor het wegnemen van niet-technische barrières voor grootschalig gebruik van zonne-energie. Met eigen middelen van de bedrijven en met financiële steun van de overheid zullen projecten worden uitgevoerd op een breed terrein: van nieuwe materialen, processen en productieapparatuur tot en met stroomproducerende bouwelementen en elektronica om de opbrengst van systemen te verhogen.

Meedoen

TKI’s zijn flexibele samenwerkingsverbanden en staan open voor nieuwe partijen en onderwerpen. Voorwaarden zijn dat de onderwerpen moeten passen binnen de brede doelstellingen van de TKI, dat bedrijven een financiële bijdrage aan de ontwikkelingen leveren en dat het werk in projecten met meer partijen wordt uitgevoerd. Op 1 november zullen de TKI’s de voorstellen indienen voor projecten die in 2013 van start gaan. 

Voor meer informatie, zie:

–         http://www.top-sectoren.nl/energie

–         http://www.top-sectoren.nl/energie/sites/default/files/documents/6%20-%20IC%20Solar%20Energy.pdf.