Koning maakt kennis met automatisch rijden

Koning Willem-Alexander heeft met minister Schultz van Infrastructuur en Milieu een werkbezoek gebracht aan Automotive Campus in Helmond. Thema was ‘Innovatief aan de slag met mobiliteit’. Tijdens dit bezoek liet TNO de Koning kennis maken met automatisch en coöperatief rijden. Gedurende de rit kreeg de Koning uitleg over het systeem dat automatisch en coöperatief rijden mogelijk maakt en over het doel van het Automated Driving Program.

TNO heeft zijn activiteiten op het gebied van automatisch rijden ondergebracht in het Automated Driving Program. Met dit programma wordt de synergie tussen al lopende projecten op dit gebied vergroot en worden nieuwe projecten op elkaar afgestemd, met als doel de implementatie van automatisch rijden te versnellen. Hierbij worden zowel technische als niet-technische aspecten in ogenschouw genomen en wordt gefocusseerd op vier toepassingsdomeinen: personenvervoer privaat, commercieel transport, publiek transport en transport op logistieke mainports.

Het programma omvat projecten van verschillende aard, nationaal en internationaal, in consortia en één-op-één, (deels) gesubsidieerd en commercieel. Het onderliggende doel van deze activiteiten is drieledig:

  • Verlaging van het aantal verkeersongevallen.
  • Verbetering van de doorstroming, c.q. vermindering van de voertuig-verliesuren door files.
  • Vermindering van het brandstofverbruik en van emissies.