“Koeientoilet kan tot 50% stikstof reduceren”

Volgens Wageningen Universiteit & Research (WUR) is ongeveer 90% van de ammoniakemissie is afkomstig uit de landbouw, waarvan 32% uit de melkveesector. Hanskamp AgroTech werkt sinds 2016 aan een systeem dat kan bijdragen aan het oplossen van dit probleem: een vrijwillig en automatisch urineersysteem voor koeien.

Algemeen directeur Henk Hanskamp: "Het CowToilet vangt de urine van de koe separaat op. Hierdoor komt deze niet bij de vaste mest terecht en wordt er aanzienlijk minder ammoniak gevormd."

De werking

Het toilet maakt gebruik van een natuurlijk zenuwreflex dat een plasneiging bij de koe veroorzaakt: een eeuwenoude techniek die Hanskamp heeft geautomatiseerd.

Het koeientoilet wordt op een krachtvoerstation in de melkveestal geplaatst. Na het eten van een brok wordt het toilet op de banden van de uier van de koe geplaatst en beweegt zachtjes mee met de koe. De techniek zoekt de zenuw, tikt deze aan en veroorzaakt een zenuwreflex waardoor de koeien gaan plassen. De urine wordt opgevangen in het reservoir van het CowToilet en wordt daarna afgezogen en apart opgeslagen. Daarna spoelt het toilet door. "Koeien zijn bovendien gewoontedieren, zegt Hanskamp. "Daarom weten ze na verloop van tijd dat ze na het eten van krachtvoer moeten plassen."

Ammoniak ontstaat wanneer de ureum uit de urine van melkvee chemisch reageert met de urease uit de mest. Ammoniak stijgt op en vliegt de stal uit, dit kan in de natuur neerslaan waardoor er grote hoeveelheden stikstof op de grond terechtkomen. Planten kunnen dit niet allemaal opnemen, waardoor het overtollige ammoniak wordt omgezet in nitraat, wat de bodem verzuurd. Verzuring van de bodem is slecht voor de biodiversiteit en tast het grondwater aan. In hoge concentraties kan het ook schadelijk zijn voor mens en dier.

Tot 50% stikstofreductie

Het CowToilet is inmiddels uitgebreid door de WUR getest op de Dairy Campus in Leeuwarden. "Hieruit blijkt dat het CowToilet tot 50% stikstof kan reduceren", aldus Hanskamp enthousiast. Dit is op 2 juni 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is deze innovatie officieel gecertificeerd en is deze op de zogeheten RAV-lijst terecht gekomen. "Deze certificering is zeer belangrijk, omdat veehouders alleen willen investeren in technologieën en systemen die bewezen bijdragen aan een beter klimaat."

Gerichter bemesten

Door de scheidingkunnen veehouders en akkerbouwers bovendien gerichter bemesten. Nu kunnen verschillende sneden gras beter bemest worden met de urine, mest of een combinatie van urine en mest. Urine kan zelfs gebruikt worden als vervanging van kunstmest, voor het opwekken van ‘gele’ stroom of dienen als bron voor waterstof. Dit past goed in de kringloop.

Gouden Innovatie Award

Het CowToilet is in februari 2021 door de vakbeurs EuroTier bekroond met een gouden Innovatie Award. Met deze prijs heeft het CowToilet internationale waardering voor het innovatieve systeem om mest en urine al bij de bron (de koe) te scheiden.