Kleine bedrijven hebben goede RI&E na inspectieproject

De Arbeidsinspectie controleerde onlangs zo’n 2000 kleine bedrijven op de aanwezigheid van een risico-inventarisatie en – valuatie (RI&E). De inspectie had effect want erna bleek 98 procent van de bedrijven een goede RI&E te hebben terwijl dat ervoor maar zo’n 20-30 procent was.

Tags:

Elk jaar vinden op de werkvloer ongevallen plaats of worden mensen ziek door hun werk. Een goed arbozorgsysteem vermindert de kans op ongevallen en gezondheidsklachten. Een belangrijk onderdeel van het arbozorgsysteem is de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E), een plan van aanpak en een basiscontract met een arbodienst of arbodeskundige. Veel kleine ondernemers voldoen niet aan deze verplichting. Reden voor de Arbeidsinspectie om controles uit te voeren om de ondernemers te wijzen op deze wettelijke verplichting.

Computerindustrie, hoveniers en bouwmaterialenindustrie

De afgelopen periode benaderde de Arbeidsinspectie 395 werkgevers in de computerindustrie, 1137 werkgevers in de hoveniersbranche en 460 werkgevers in de bouwmaterialenindustrie (met allemaal maximaal negen werknemers). Zij zijn gevraagd om de genoemde basisdocumenten ter beoordeling naar de inspectie op te sturen. Werkgevers die ondermaatse documenten aanleverden zijn gewaarschuwd of bezocht. Al eerder zijn kleine ondernemers in de houtverwerkende industrie en in de papier- en kartonindustrie op deze wijze benaderd. Op dit moment worden kleine ondernemers in de meubelbranche, glasbewassing en hotelbranche gecontroleerd.

Resultaat

Bij de start van het project had maar 30 procent van de kleine ondernemers in de bouwmaterialenbranche een goede RI&E. In de computerindustrie was dit 21 procent en in de hoveniersbranche 22 procent. Na het interventieproject lag dit percentage bij alle drie de sectoren op 98 procent. De bedrijven die nu nog geen correcte RI&E hebben, zijn bezocht door de Arbeidsinspectie en waar nodig zal er handhavend worden opgetreden. Het niet hebben van een RI&E kan leiden tot een boete.

Bron: Arbeidsinspectie

Tags:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (3)

  1. De in de kop van het artikel genoemde 9 procent is vast een foutje (verderop staat 98%). Anders is er sprake van een verslechtering!

  2. Goedemiddag,

    Dit klopt waarschijnlijk niet:
    De inspectie had effect want erna bleek 9 procent van de bedrijven een goede RI&E te hebben terwijl dat ervoor maar zo’n 20-30 procent was.

    Ik denk dat er een cijfer mist bij die 9.