KeyTec en ECN werken maken samen componenten voor extreme warmtebelasting via spuitgieten

ECN heeft een extreem thermo-shockbestendig materiaal voor kernfusietoepassingen ontwikkeld dat met spuitgieten wordt vormgegeven. KeyTec en ECN hebben een licentieovereenkomst getekend waardoor KeyTec via dit proces hoogwaardige materialen (hoogsmeltend en slijtvast) kan maken en leveren.

Wolfraam en molybdeen zijn poedermetallurgische materialen die optimaal blijven tijdens extreme warmtebelasting. ECN heeft een poedermetallurgische variant van het spuitgiettechnologie proces ontwikkeld voor de productie van wolfraamcomponenten, die onder extreme warmtebelastingen superieure eigenschappen vertonen.  Het materiaal is yttrium-gedoteerd. Testen bij een geabsorbeerd vermogen van 1.13 GW/m2 gedurende 1000 cycli van 1 ms leiden niet tot scheurvorming, in tegenstelling tot conventioneel materiaal. 

Vooral de ductiliteit, de buigsterkte en de hardheid van het materiaal zijn geoptimaliseerd, alsmede de rekristallisatie eigenschappen. KeyTec en ECN willen deze ontwikkeling uitbreiden naar andere moeilijk bewerkbare hoogsmeltende materialen en precisie metaal componenten met bijzondere eigenschappen in kleine series.

Hoewel dit proces is ontwikkeld voor kernfusietoepassing en ten behoeve van NRG, is het ook zeer geschikt voor tal van andere hoge temperatuur- en afschermingstoepassingen.

Stabiel met 2000 °C

De unieke eigenschappen van het verkregen materiaal zijn voor een groot gedeelte bepaald door het gebruik van de spuitgiettechnologie.  Het materiaal is zeer homogeen en vertoont een fijne microstructuur, dezelfde in drie dimensies, in tegenstelling tot de richtingsafhankelijkheid van conventioneel materiaal. Het materiaal vertoont dan ook geen reckystallisatie tussen 1200 en 1440 °C, maar is stabiel tot ruim boven 2000 °C.

De technologie is zeer geschikt voor het toepassen van een breed scala aan doteringen en het ontwikkelen van legeringen, die beide de sleutel zijn voor het ontwikkelen van nieuwe materialen.

Het spuitgietproces is een technologie met onbeperkte vormvrijheid, waardoor machinale bewerking kan worden voorkomen. In geval van wolfraam is dit zowel kostentechnisch als qua performance relevant.

High end componenten leverancier

KeyTec is specialist in de ontwikkeling en toelevering van dieptrek en spuitgiet componenten voor vacuüm toepassingen en bekend toeleverancier voor componenten in high end materialen.
Meer informatie is te vinden op de KeyTec website

Zie ook: Wolfraam geschikt voor extreme warmtebelasting