Kennismigranten belangrijk voor Nederlandse economie

“Het krijgen van voldoende technisch geschoold personeel is de komende jaren mogelijk een van de grootste uitdagingen voor Nederland. Met het Techniekpact werken we hier hard aan. Aanvullend kan het aantrekken van kennismigranten ook een bijdrage leveren. Daarom is het van belang om als land aantrekkelijk te zijn voor goed opgeleide, ambitieuze migranten die van meerwaarde zijn voor onze samenleving. Om de juiste mensen aan te trekken is van belang te weten wat arbeidsmigranten beweegt en daar levert dit rapport een nuttige bijdrage aan.”

Met deze woorden nam  Minister Kamp (Economische zaken) het onderzoeksrapport*) van  het Institut Zukunft der Arbeit (IZA) over arbeidsmigratie, uitgevoerd  in opdracht van Randstad, in ontvangst uit handen van CEO van Randstad Jacques van den Broek.

De aanleiding van Randstad om  het rapport te laten  maken is dat gekwalificeerde  mensen internationaal vaak niet kunnen bewegen naar de juiste baan . De hoofdconclusie van het rapport is dat arbeidsmigratie belangrijk is bij het oplossen van potentiële arbeidstekorten. Daarmee wordt bijgedragen aan de economische groei en werkgelegenheid.

Instroom

Met het Techniekpact werkt het kabinet samen met het bedrijfsleven en het onderwijs aan  het vergroten van de instroom van jongeren binnen  technische opleidingen en een betere aansluiting van  het onderwijs op de arbeidsmarkt. En met succes. Zo kiezen meer jongeren weer voor een technische opleiding. Om de tekorten verder te verminderen lijkt echter structureel meer inzet nodig. Het aantrekken van kennismigranten kan hieraan bijdragen.

Warm welkom

Nederland doet het in vergelijking met andere landen vrij goed als het gaat om het aantrekken (nr. 13 in de Global Competitiveneness Index van WEF) en het binden (nr. 9) van kennis en talent. Nederland zet zich op meerdere manieren in om personen met een economische meerwaarde aan te trekken. Zo hebben we onder andere de kennismigrantenregeling, de startup-regeling en de 30%-regeling. Daarnaast is in april 2016 de City Deal ‘Warm Welkom Talent’ gesloten met als doel de aantrekkingskracht van Nederland te vergroten voor ambitieus ondernemend talent.

*) Download het rapport ‘People to jobs, jobs to people’