Kennis

De laatste loodjes

In het “Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur (BEEA)” is een verbod (boven een bepaalde concentratie) opgenomen voor lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom en voor 2 typen brandve[…]

Meer…
In

EMC Beleidsregel in werking getreden

Op woensdag 13 mei is in de Staatscourant de EMC Beleidsregel gepubliceerd. Deze beleidsregel regelt de eisen die gesteld worden aan zendinstallaties om hiermee storing aan elektrische en elektronisch[…]

Meer…
In
Meer berichten