Kabinet wil Europese supercomputer binnenhalen

Eén van de vijf nieuw te bouwen Europese supercomputers moet in Nederland komen, bij voorkeur in Amsterdam. Dat streven staat in de kabinetsvisie ‘Supercomputers en supernode in Nederland’, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingestemd.

Om de supercomputer heen moet een zogeheten supernode ontstaan, een knooppunt van infrastructuur, met onder andere een glasvezelnet en een datacenter. Samen moeten deze faciliteiten ervoor zorgen dat Nederland kan blijven meedraaien in de eredivisie van de rekencapaciteit.
De komst van een nieuwe supercomputer versterkt de positie van Nederland als kenniseconomie en biedt grote kansen voor zowel wetenschap als bedrijfsleven. Het trekt kenniswerkers aan en houdt hen vast, biedt concurrentievoordelen en garandeert toegang tot de computer. Dat kan van levensbelang zijn bij bijvoorbeeld overstromingen, als de rekenkracht van een supercomputer nodig is om goede voorspellingen te doen van de loop van het water.

Vervanging

De supercomputer Huygens die Nederland nu heeft, veroudert snel en is over een jaar of twee aan vervanging toe. Hij staat inmiddels op de 93e plaats in de top-500 van supercomputers en zal de komende jaren alleen maar verder dalen op die ranglijst. Door nu met andere Europese landen de handen ineen te slaan in het Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE), kan Nederland een steviger positie verwerven aan de top. Dit samenwerkingsverband, waarin Nederland één van de voortrekkers is, heeft als doel de ICT-infrastructuur van Europa op het niveau van Japan en de VS te tillen.

Het is de bedoeling dat de supernode (inclusief supercomputer) in 2015 af is. De kosten bedragen 25 miljoen euro per jaar, dat moet worden opgebracht door wetenschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en overheden. De keuze voor Amsterdam is ingegeven door de nabijheid van Schiphol en het IT-cluster rond de Nationale Computerfaciliteit bij SARA, en de beschikbaarheid van geschikt personeel.