Jaarplan Inspectie SZW 2017: maatschappelijk effect centraal

De Inspectie SZW gaat zich meer richten op de maatschappelijke effecten van haar werk en maakt deze zichtbaar. Volgens Inspecteur-generaal Marc Kuipers zegt het aantal inspecties namelijk (te) weinig over het bereikte doel van de inspecties. “Daarom gaan we per programma de beoogde effecten en resultaten benoemen.” Hij schrijft dit in het Jaarplan 2017 van de Inspectie SZW dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Tot nu toe werd de effectiviteit van de Inspectie vooral beoordeeld aan de hand van het aantal uitgevoerde inspecties en de boetes die werden opgelegd. Maar een inspectie kan uren, dagen of weken duren. Een verantwoording met cijfers stimuleert daarbij korte inspecties, terwijl het de samenleving gaat om maximaal effect. Om die reden gaat de Inspectie SZW zich meer richten op deze maatschappelijke effecten.

Veiligheidscultuur

Een ander belangrijk thema het komend jaar is een goede veiligheidscultuur te creëren. Op papier kan een bedrijf perfect aan veiligheidseisen voldoen, maar als in de praktijk de voorman het verkeerde voorbeeld geeft aan zijn medewerkers dan loopt de werkvloer onnodig risico. Een goede veiligheidscultuur betekent dat er korte metten wordt gemaakt met patronen die onveilig gedrag in stand houden. Niet omdat het van de overheid moet, maar omdat werkgevers en werknemers het zelf belangrijk vinden.

Meer informatie

Online magazine Jaarplan 2017 Inspectie SZW
Jaarplan 2017 Inspectie SZW pdf-document | 577 kB