ISO-norm voor 3D printing in ontwikkeling

Na de mondiale stemmingsronde voor afspraken over 3D printing, ook wel additive manufacturing genoemd, is onlangs een internationale normcommissie opgericht. Nederlandse belanghebbenden kunnen via NEN actief deelnemen aan de ontwikkeling van de norm voor 3D printing. Zo kan het Nederlandse belang op dit gebied worden vertegenwoordigd. Op 19 mei organiseert NEN een bijeenkomst voor oprichting van een nationale normcommissie.

Een eenduidige definitie van additive manufacturing (AM) is er nog niet. Veelgebruikt zijn ‘rapid prototyping’, ‘rapid manufacturing’ of ‘3D printing’. Het is een nieuwe innovatieve productietechniek die wordt gebruikt om eindproducten, prototypes en tools maken. Ontwikkelaars kunnen lichtere producten en componenten in kleine aantallen direct vanuit de digitale omgeving maken en testen. De techniek biedt een grote vormvrijheid en -flexibiliteit. AM wordt toegepast in een veel verschillende sectoren, onder andere: automotive, luchtvaart, gezondheidszorg, consumenten artikelen en nieuwe potentiële markten. De verwachting is dat AM de komende jaren snel gaat groeien.

Doelstelling ISO-norm

De ISO-norm is bedoeld voor producenten en gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan machinebouwers, productiebedrijven, toeleveranciers, industrieel ontwerpers en architecten. De internationale norm moet afspraken bevatten over het gebruik, de toepassing en de producteigenschappen. Het gaat dan om uitgangspunten, termen en definities, kwaliteitsindicatoren, leveringsspecificaties en CAD-systemen. Daarmee wordt de afstemming tussen partijen verbeterd en het fundament gelegd om de techniek verder te ontwikkelen en toe te passen. Ook kunnen bestaande toepassingen worden geëvalueerd. Duitsland (DIN), de initiatiefnemer, heeft in samenwerking EOS en Siemens een document opgesteld dat als uitgangspunt kan gelden.

Bepaal mede de inhoud van de internationale norm

Belanghebbenden kunnen zich voor 1 mei 2011 bij NEN opgeven voor de bijeenkomst. Tijdens deze vergadering wordt besloten of in Nederland een nationale normcommissie wordt opgericht.

Linkedin groep

NEN heeft een LinkedIn groep (3D Printing / Additive Manufacturing – Normalisatie Netwerk) opgericht om belanghebbenden op het gebied van AM te informeren en te verenigingen.

Meer informatie

Voor meer informatie of deelname aan de nationale normcommissie: NEN Business Development, telefoon (015) 2 690 372 of via businessdevelopment@nen.nl.