Invest-NL versnelt duurzaamheid en innovatie met financiering

Invest-NL is gelanceerd door CEO Wouter Bos. Dit deed Bos in aanwezigheid van onder meer minister Hoekstra van Financiën, minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en RvC voorzitter Jan Nooitgedagt.

Invest-NL wil duurzaamheid en innovatie in Nederland versnellen en faciliteren. Dit doen ze door het financieren van projecten en ondernemingen die bijdragen aan de energietransitie. Zo kunnen ze als (co-)financier investeringen mogelijk maken of als adviseur projecten en ondernemingen helpen bij complexe investeringsvraagstukken en hen eventueel verbinden met andere financiers. Idee hierachter is het verruimen van de markt voor risicokapitaal, zodat de Nederlandse economie en het Nederlandse bedrijfsleven duurzamer en innovatiever worden.
 
‘Het kan beter’ 
Wouter Bos, CEO van Invest-NL, sprak tijdens de lancering: ‘Nederland is een prachtland, maar het kan beter. Voor de benodigde veranderingen zijn allereerst innovatieve ondernemers nodig. Maar ook financiers die niet schrikken van een beetje risico en die het geduld hebben om nieuwe technologieën tot wasdom te laten komen. Wij zijn zo’n financier. Wij willen in vijf jaar tijd de hoeveelheid risicokapitaal voor de energietransitie verviervoudigen. We willen bereiken dat jonge innovatieve bedrijven net zo vaak succesvol kunnen doorgroeien als in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk; wat zou betekenen dat we het dubbel zo goed moeten gaan doen als nu.’
 
Binnen de energietransitie verwacht Invest-NL wij dat hun toegevoegde waarde het grootst is op het gebied van Elektrificatie en energie, Circulariteit, Agrifood en de Gebouwde omgeving. Als het gaat om innovatieve scale-ups denken ze -naast bovenstaande gebieden- vooral aan Industriële technologieën.