Inschrijving voor gratis online cursussen van TU Delft geopend

De inschrijving voor de eerste gratis MOOC’s (‘Massive Open Online Course’) van de TU Delft is geopend. Het gaat om de cursussen Solar Energy en Introduction to Water Treatment, die per 16 september beginnen. Hiermee heeft iedereen, waar ook ter wereld, gratis online toegang tot de kennis van de TU Delft. Iedereen mag de cursussen volgen, zonder vooropleiding of ingangstoets.

Het volledige materiaal van de vakken komt op het platform edX: naast video-opnames, zijn dat ook cursusmateriaal en proeftentamens. MOOC’s zullen worden gegeven in een vaste periode van acht tot tien weken en met interactiemogelijkheden met mede-cursisten. Deelnemers krijgen huiswerk en kunnen de cursus afsluiten met een certificaat van deelname. De voertaal is Engels.

80 Miljoen mensen

Steeds meer gerenommeerde universiteiten publiceren cursussen als ‘Massive Open Online Course’ op edX of andere platforms. Online onderwijsmateriaal stelt mensen in staat zich hun leven lang te blijven ontwikkelen, in Nederland, maar ook daar buiten. Unesco schat dat in 2025 zo’n 80 miljoen meer mensen hoger onderwijs willen volgen dan nu. Online onderwijs biedt mogelijkheden om grote groepen te onderwijzen. De TU Delft vindt het belangrijk om daar nu al ervaring mee op te doen en het te onderzoeken.

Anka Mulder, lid van het College van Bestuur van de TU Delft en onder meer verantwoordelijk voor Onderwijszaken: "Ik ben erg trots op de start van onze eerste twee MOOC’s. Ons vaste voornemen is dit aantal verder uit te breiden. Online onderwijs zal wereldwijd snel aan belang winnen."

Introduction to water treatment

Deze eerste twee MOOC’s zijn inleidende vakken. Het betreft Solar Energy en Introduction to Water Treatment. Deze laatste cursus is bedoeld als een introductie tot waterzuiveringstechnologie. De essentiële rol die deze technieken spelen in het bieden van voldoende en goed drink- en ander water, komt duidelijk naar voren. De cursus gaat onder meer in op stedelijke waterdiensten, met een focus on basistechnieken voor drinkwater en afvalwater. Hoogleraar Watermanagement Jules van Lier: "Waterzuivering is overal ter wereld van levensbelang. Dat maakt deze cursus ook voor deelnemers uit ontwikkelingslanden heel interessant."

Solar Energy

De andere MOOC die dit najaar van start gaat is Solar Energy. Deze cursus leert hoe een compleet zonnecelsysteem is te ontwerpen. De cursus geeft een introductie tot de technologie die zonne-energie omzet in elektriciteit, warmte en brandstoffen, met een focus op elektriciteitsproductie. De nadruk ligt op de principes van de zonnecel, productie van zonnecellen, modules en complete PV-systemen. Ook komen de voordelen en beperkingen van verschillende zonneceltechnologieën aan de orde.

Meer info en aanmelden

Kijk voor meer informatie en aanmelden op https://www.edx.org/university_profile/DelftX