Informatieblad over de rol van de verschillende arbodeskundigen

Onlangs publiceerde SCCM* een informatieblad over ‘De rol van de verschillende arbodeskundigen en de gevolgen voor ISO 45001-audits’. Naast de verschillende rollen van de arbodeskundigen wordt ook ingegaan op vragen die tijdens de audit gesteld kunnen worden.

Tags:

Het is niet voor iedereen duidelijk welke rol de verschillende arbodeskundigen hebben op basis van Gezond en Veilig Werken(G&VW)-wet- en -regelgeving en wat de consequenties zijn voor een managementsysteem voor G&VW.
Het blad gaat onder andere in op de verantwoordelijkheden van arbodeskundigen en hoe ze vanuit hun rol betrokken kunnen worden bij een audit tegen de ISO 45001-norm. Naast de eisen uit de norm, wordt er ook inzicht gegeven in het soort vragen die tijdens een audit gesteld kunnen worden.

Ga naar de website van SCCM om het blad (gratis) te downloaden.
https://www.sccm.nl/nieuws/nieuw-infoblad-over-de-rol-van-de-verschillende-arbodeskundigen

*SCCM: Stichting Coördinatie Certificatie Managementsystemen voor milieu en gezond en veilig werken

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *