Industriële robots zo complex dat aanschaf achterblijft

Fabrikanten in Europa worstelen met nieuwe automatiserings- en robotiseringsoplossingen omdat de technologieën die ze inzetten niet het gewenste rendement opleveren en robots en cobots vaak ongebruikt blijven staan.

Torsten Christensen, partner en medeoprichter bij ChangeForce, een Deens industrieel adviesbureau, stelt dat hierin verandering kan komen door de aandacht te verleggen naar gestandaardiseerde robots die werknemers zelf kunnen afstellen.

Hoewel Europese fabrikanten al vóór de coronacrisis de operationele efficiëntie wilden verhogen en de productie dichter bij de thuismarkten wilden brengen, is de feitelijke invoering van automatiserings- en robotiseringstechnologieën schrijnend geweest. Volgens het laatste rapport van de International Federation of Robotics bedroeg de Europese operationele voorraad industriële robots 580.000 eenheden in 2019: hoewel dit een stijging van zeven procent was sinds het voorgaande jaar, was het ver onder de 21 procent van China, de twaalf procent van Japan, en net op gelijke hoogte met de VS.

"Europa, evenals de rest van de wereld, stevent af op een nieuw record van operationele industriële robotvoorraden in 2020, maar deze ruwe cijfers vertellen slechts één helft van het verhaal. In werkelijkheid denk ik dat de industriële robotica-industrie iets meemaakt wat we zo’n 20-25 jaar geleden meemaakten in het dot-com tijdperk: veel hype gekoppeld aan een laag rendement op investering, grote afhankelijkheid van externe integrators en, heel vaak, complexe machines die niet de verwachte waarde opleveren. Ik ben van mening dat Europese fabrikanten, in de eerste plaats het mkb, een stap terug moeten doen en hun robotiseringsstrategieën moeten heroverwegen om nog grotere teleurstellingen te voorkomen", aldus Christensen.

Volgens hem is de meest voorkomende reden achter teleurstellende robotiseringsimplementaties de complexiteit en het te veel op maat maken van de geïnstalleerde technologieën. Dergelijke overgeconstrueerde oplossingen zijn niet flexibel genoeg omdat productieprocessen in de loop der tijd onvermijdelijk veranderen. Ze zijn ook te ingewikkeld voor interne medewerkers om af te stemmen.

"Ik denk dat het nog steeds veel gemakkelijker is om een robot in een bedrijf te introduceren dan om een goed rendement uit deze investering te halen. In plaats van de hype te volgen, zouden fabrikanten zich moeten richten op rendement op investering, waarde en het opbouwen van competenties. Robots moeten een bedrijfsprobleem oplossen om rendement en waarde te garanderen. En ze moeten zo zijn dat interne competenties gemakkelijk op te bouwen zijn. Dat laatste wordt gemakkelijker met standaardrobots", aldus Christensen.

Thomas Ronlev, CEO van Factobotics, voegt daaraan toe dat het risico van robotiseringsfouten nog wordt vergroot door de zeer hoge huidige kosten van robotoplossingen. Zijn bedrijf richt zich op traditionele industriële processen en maatwerksituaties die schaalbaar zijn voor een breder scala aan fabrikanten.

"Europese fabrikanten geloven vaak dat hun productieprocessen uniek zijn. Ze zijn er ook vaak van overtuigd dat hele productie- en toeleveringsketens geautomatiseerd moeten worden. Ik denk dat de waarheid veel genuanceerder ligt: sommige processen zijn inderdaad rijp voor automatisering, maar niet allemaal, laat staan in één keer. We zouden een veel grotere mate van tevredenheid zien als bedrijven zouden uitgaan van eenvoudige processen en standaard robotoplossingen die een fractie van de kosten met zich meebrengen en gemakkelijk onder de knie te krijgen zijn. Sommige van de meest succesvolle fabrieken gebruiken relatief eenvoudige robotica", zegt Ronlev.

Factobotics ziet zelf als oplossing voor de genoemde problemen de Robobend-robot. Deze lost het probleem op van het vinden van gekwalificeerde machineoperators, zorgt voor een hogere capaciteit op de huidige machines van het bedrijf, verlaagt de productiekosten en levert consistent een hoge kwaliteit, aldus het bedrijf.