Industriële proefproductielijn voor ontwerp van fotonische chips

Het Jeppix-consortium heeft een Pilot Manufacturing service gelanceerd om bedrijven een toegankelijke en betaalbare service te bieden voor het ontwerp en de pre-productie van PIC-apparaten. Deze service kan de ontwikkeling van dergelijke apparaten voor een breed scala aan maatschappelijke toepassingen helpen versnellen.

Het Joint European Platform for Photonic Integration of Components and Circuit (Jeppix) had de kosten voor het maken van de eerste prototypes al terug gebracht met een open access foundry-model. Met het Pilot Manufacturing product kunnen bedrijven op systematische wijze fabricageklare ontwerpen creëeren en evalueren. De toeleveringsketen bestaat uit leveranciers van ontwerptools, ontwerpers, foundries en deskundigen op het gebied van testautomatisering.

Belang van een generiek platform

In termen van PIC’s is indiumfosfide (InP) het state-of-the-art materiaal. Integratie biedt de weg naar schaalvergroting en kosten. Jeppix’s generieke fotonische integratieplatform maakt ook gebruik van een van de belangrijkste voordelen van het PIC-ontwikkelingsproces; namelijk de mogelijkheid om een grote verscheidenheid aan native circuitcomponenten zoals lasers, fotodetectoren en optische versterkers op te nemen op hetzelfde substraat.

Deze generieke integratiebenadering resulteert in stabielere en reproduceerbare prestaties in chips, een efficiënte ontwerpstroom en een snellere productie. De pilotlijn vermindert de grootte, het gewicht, het stroomverbruik en de kosten. Het omvat drie PIC-foundries die toegang bieden tot verschillende technieken voor de productie van InP PIC-apparaten die uit verschillende optische subcomponenten bestaan.