In 2030 40% elektriciteitsverbruik van windparken op zee

Het kabinet wil dat windparken op zee vanaf 2030 40% van ons totale elektriciteitsverbruik leveren. Daartoe moet tussen 2024 en 2030 nog het een en ander aan nieuwe windparken worden gebouwd.

Naar schatting gaat het om 15 tot 20 miljard euro aan investeringen en 10.000 banen in de periode 2024-2030. Dat staat in de ‘Routekaart windenergie op zee 2030’.

Van 4,5 naar 11,5 gigawatt

Tot 2023 komen er vijf nieuwe windparken op zee die samen met bestaande parken een vermogen hebben van ongeveer 4,5 gigawatt. Daar moet tussen 2024 en 2030 nog eens voor 7 gigawatt aan parken bij komen. Vanaf 2021 opent het kabinet hiervoor de tenders.

Het Nederlandse marktaandeel voor wind op zee bedraagt nu 25% in Europa. ‘Dat kan verder worden uitgebouwd, ook richting Azië en Amerika’, aldus de overheid. ‘Tegelijkertijd betekent de beschikbaarheid van almaar goedkopere, duurzame energie een concurrentievoordeel voor onze industrie. Ook activiteiten als transport, opslag en de omzetting naar andere energiedragers zoals waterstofgas krijgen door de routekaart een impuls.’

Alles duurzaam

Het kabinet vindt dat meer windparken op zee alleen zinvol zijn als ook het niet-elektrische energiegebruik (80% totale energievraag) duurzaam is. Daarom moeten we omschakelen naar duurzame elektriciteit bij de industrie, verwarming van gebouwen en mobiliteit. Ook waterstof geproduceerd met elektriciteit van windparken is nodig.