Impuls voor procestechnologie Universiteit Twente

De Universiteit Twente zet flink in op de procestechnologie. Zo komt er een hoogwaardig Sustainable Energy Lab op de campus van de UT en worden er diverse deeltijdhoogleraren vanuit de industrie aangesteld die het procestechnologisch onderzoek, onder meer naar duurzame energie, een verdere impuls moeten geven. Rode draad in de UT-aanpak is beheersing van het volledige traject: van molecuul tot proces.

Het voormalige HogedrukLab op de campus van de UT wordt getransformeerd tot een Sustainable Energy Lab. Een belangrijk voordeel van dit lab is dat het een tussenstap is tussen kleinschalige laboratoriumopstellingen, waar je met zeer kleine hoeveelheden grondstoffen werkt, en een enorme fabriek, die omvangrijke investeringen vereist. Dergelijke ‘mid-scale faciliteiten’ zijn van essentieel belang om nieuwe technologie gereed te maken voor de markt. De UT-onderzoekers zullen in het lab onder meer werken aan de omzetting van biomassa naar transportbrandstoffen en chemicaliën, afvang en gebruik van CO2 , membraantechnologie, smart-grids en foto- en elektrokatalyse. Ook is het lab uitdrukkelijk bestemd voor industriële partijen die er gebruik kunnen maken van de hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten en de expertise van UT-wetenschappers.

Uniek

Wat het laboratorium uniek maakt – zeker in Nederland – is de extreem hoge druk van maar liefst 800 bar waarmee in een gecontroleerde omgeving en onder hoge temperaturen veilig gewerkt kan worden. Niet alleen wetenschappers en bedrijfsleven profiteren van de hoogwaardige faciliteiten; het laboratorium stelt ook UT-studenten in staat om op een veilige en verantwoorde manier experimenten uit te voeren onder extreem hoge druk.

Met het Sustainable Energy Lab heeft de Universiteit Twente de faciliteiten voor het hele onderzoekstraject voor de opwekking van duurzame energie in handen: van molecuul tot proces. Met de verbouwing is een bedrag van ongeveer 3,5 miljoen euro gemoeid. Het Sustainable Energy Lab opent naar verwachting eind 2014 haar deuren.

Naast het Sustainable Energy Lab is ook de aanstelling van verschillende deeltijdhoogleraren die afkomstig zijn uit de industrie, een impuls voor de procestechnologie (Chemical & Proces Engineering) aan de Universiteit Twente.

Green Energy Initiative

Het onderzoek binnen de Universiteit Twente op het gebied van duurzame energie is gebundeld in het Green Energy Initiative. Onderzoekers werken binnen dit Initiative samen op de thema’s: ‘Energy from Biomass’, ‘ICT & Smart Grids’ en ‘Advanced Materials’. Bij al deze thema’s is er uitgebreid aandacht voor de verbinding tussen technologische innovatie en gedrags-, organisatie- en maatschappijwetenschappelijk onderzoek. Dit is namelijk onontbeerlijk voor de succesvolle implementatie van vernieuwingen.