Imec viert 30 jaar innovatie

Imec heeft zijn 30ste verjaardag gevierd met de feestelijke opening van de Imec-toren, een nieuw kantoorgebouw dat plaats zal bieden aan 450 werknemers

Sinds de oprichting 30 jaar geleden, is Imec erin geslaagd om Vlaanderen op de wereldkaart te zetten in het domein van nano-elektronica. Imec is uitgegroeid tot een van de belangrijkste nano-elektronicaonderzoekscentra in de wereld en heeft de belangrijkste wereldspelers uit de chipindustrie zoals Intel, Panasonic, Samsung, … naar Vlaanderen gehaald om samen onderzoek te doen naar nieuwe chiptechnologieën.

Microchips spelen een steeds belangrijker rol bij het aanpakken van de sociaal economische uitdagingen van onze moderne maatschappij. Ze zijn essentieel voor een efficiënte en duurzame gezondheidszorg, voor duurzame energieproductie en consumptie, voor duurzame mobiliteit, voor de ontwikkeling van slimme klimaatneutrale steden. Over de jaren heen, heeft Imec dan ook zijn onderzoek verbreed om een technologisch antwoord te bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen. In 2013 kwam Imec’s onderzoek voor de gezondheidszorg in een stroomversnelling met belangrijke samenwerkingen met Janssen Pharmaceutica, Johns Hopkins University, TEL, Pacific BioSciences, Panasonic, JSR, Cardionet en andere. Met deze partners kan Imec baanbrekend onderzoek doen dat kan leiden tot nieuwe instrumenten voor de patiënt en medisch onderzoek, waarbij Imec’s nano-elektronica kennis een essentieel element is.

Minister van Innovatie en Viceminister-president van de Vlaamse Regering Ingrid Lieten: "Ik juich toe dat Imec de voorbije jaren zijn technologie inzet voor het innovatief en duurzaam aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals in de gezondheidszorg, energie, voeding. Daar spelen microchips meer en meer een cruciale rol. Imec’s wereldfaam, opgebouwd met steun van de Vlaamse overheid, trekt al 30 jaar kennis en innovatiekrachtnaar Vlaanderen. Hun baanbrekend werk zal onze maatschappij ten goede komen."

Jo Libeer, Gedelegeerd bestuurder Voka-VEV: "Imec is een mooie illustratie dat we in Vlaanderen moet durven keuzes maken, dat we moeten gaan voor echte doorbraken. Met een strategie gericht op de continue ontwikkeling van nieuwe technologieën die de markt en de concurrentie 10 jaar voorop lopen, gecombineerd met een internationale klantenprospectie, is Imec er in geslaagd een internationale referentie te worden en te blijven. Een dergelijke aanpak vinden we ook terug bij de Stille Kampioenen in Vlaanderen. Door volop te investeren in innovatie, door de globale markten te bespelen en door eigen talent maximale kansen te geven, slagen zij erin excellent te presteren en marktleider te blijven. Zulke mooie rolmodellen tonen hoe we als Vlaams bedrijfsleven het verschil internationaal kunnen maken."

Via opleidingen, kennisuitwisseling, samenwerking in onderzoek, chipontwerp, -ontwikkeling, en -productie van kleine volumes gespecialiseerde chips, introduceert Imec zijn kennis en technologie bij Vlaamse bedrijven, en stimuleert zo innovatie en de ontwikkeling van nieuwe producten in Vlaanderen. De voorbije 30 jaar heeft Imec samengewerkt met meer dan 500 Vlaamse bedrijven.

Lieven Danneels, CEO Televic: "Om ons competitief voordeel te behouden en onze groei te bestendigen, zetten wij voluit in op innovatie. De samenwerking met onderzoekscentra en universiteiten is hierin cruciaal: op deze manier wordt een vinger aan de pols gehouden wat betreft nieuwe technologieën, die hierdoor snel gecapteerd en geïntegreerd worden in de Televic producten. Zo werken we al meer dan 15 jaar samen met Imec."

Piet Rommelaere, CEO Marelec: "In de bouw van nieuwe machines voor de voedingsindustrie is en blijft innovatie essentieel voor ons bedrijf. Daarom is een samenwerking met Imec voor ons van cruciaal belang om op middellange en lange termijn het verschil te maken. Volumemeting van vis op basis van Imec’s CMOS-beeldsensortechnologie gaf ons een oplossing aangepast aan de voedingsindustrie. Het uittesten van een draadloos sensorplatform in samenwerking met Imec heeft ons geleerd hoe we draadloze sensortechnologie aan boord van schepen het best kunnen inzetten."

Marnix Botte, vice president Bell Labs Belgium & Open Innovation office Emea: "Binnen Alcatel-Lucent is continue innovatie een absolute noodzaak om de competitiviteit te behouden en te versterken. Uiteraard worden innovatie activiteiten niet alleen binnen de bedrijfsgrenzen gevoerd, maar leveren de samenwerkingen met universiteiten en onderzoekscentra een cruciale bijdrage hiertoe. Alcatel-Lucent werkt sedert meer dan 15 jaar samen met Imec en deze samenwerking heeft geresulteerd in bijdragen tot nieuwe en verbeterde producten en diensten, niet in het minst in het segment van de breedband toegang tot telecommunicatienetwerken – xDSL en GPON technologie – waarin Alcatel-Lucent wereldwijd marktleider is."

Louis Tobback, burgemeester van Leuven: "Imec is een echte wereldspeler op het vlak van technologische ontwikkeling en een belangrijke schakel in de Leuvense hightech regio. Imec’s aanwezigheid in de onmiddellijke nabijheid van het wetenschapspark, de bioincubator, de KU Leuven en UZ Leuven, verankert toptechnologie in Leuven en versterkt Leuven als internationale kennis- en innovatiestad. Dit komt ten goede aan elke Leuvenaar. Naast de grote wetenschappelijke uitstraling en aantrekking van bedrijven naar Leuven, zorgt Imec voor een belangrijke tewerkstelling in Leuven."

Naast samenwerking met Vlaamse bedrijven, trekt Imec ook buitenlandse bedrijven aan om te investeren in Vlaanderen. Zo heeft het Japanse JSR al jaren een vestiging in Leuven die ontstaan is uit een nauwe samenwerking met Imec in het domein van materialen voor de nano-elektronicasector.

Bruno Roland, president directeur van JSR Micro: "Onze samenwerking met Imec was vanaf het begin een groot succes. Door onze kennis in polymeerchemie samen te brengen met Imec’s expertise in chipprocestechnologie, konden we samen nieuwe chipproductieprocessen en materialen ontwikkelen. Op deze manier heeft de samenwerking met Imec ons enorm geholpen om een belangrijke speler te worden in gespecialiseerde materialen voor de chipindustrie wereldwijd en om de verankering van JSR in Vlaanderen te verzekeren."

Ook in 2013 is Imec er in geslaagd om meer onderzoek naar Vlaanderen te halen. Het gaat daarbij om topbedrijven die beslissen om te investeren in O&O in Vlaanderen. Denk bijvoorbeeld aan het Exascience Life Lab, waar Imec met Intel, Janssen Pharmaceutica, en de Vlaamse universiteiten werken aan doorbraakprojecten in verband met het gebruik van supercomputers in het domein van life sciences. En een uitgebreide samenwerking met ASML zal de komende jaren naar verwachting uitgroeien tot een gezamenlijk R&D centrum met meer dan100 ingenieurs.

Lodewijk De Witte, Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant: "Sedert ruim tien jaar zet het provinciebestuur sterk in op het ondersteunen van innovatie en van kenniseconomie. We ondersteunen met name clusters van innovatieve bedrijven en van kennisinstellingen. Imec is daarbij een sleutelspeler en een solide partner. De verdere ontwikkeling van Imec is een troef voor de kenniseconomie van Vlaams-Brabant en van heel Vlaanderen."