ICT Automatisering behaalt C02-bewust certificaat van CO2-prestatieladder

ICT Automatisering heeft het certificaat voor niveau 4 van de CO2-prestatieladder ontvangen. Hiermee sluit ICT zich aan bij het groeiend aantal Nederlandse bedrijven die als doelstelling hebben CO2 emissie terug te dringen in de bedrijfsvoering.

Carlo D’Agnolo, CEO ICT Automatisering: "Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vanzelfsprekend onderdeel van onze organisatie geworden. We zijn ons steeds meer bewust dat we een verantwoordelijkheid hebben naar onze medewerkers, onze aandeelhouders en naar het milieu. Het behalen van het certificaat is voor ons dan ook een belangrijke stimulans. Het houdt ons scherp om blijvend te zoeken naar mogelijkheden binnen onze organisatie om CO2 emissie terug te dringen."

Om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van CO2 emissie heeft ICT al een aantal maatregelen genomen. Zo zijn er onder andere energiebesparende maatregelen genomen in ICT’s kantoorpanden en wordt er hard gewerkt aan een passend mobiliteitsbeleid.

De CO2-prestatieladder is een instrument tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij door gunning verkregen projecten bij aanbestedingen. Het gaat daarbij vooral om energiebesparing en gebruik van duurzame energie, het efficiënt gebruik maken van materialen en reductie van de CO2 emissie. Meer informatie op http://www.skao.nl/

Klik hier voor meer informatie over ICT haar klimaatbeleid en het certificaat.