HZ-studenten ontwikkelen schoonmaakrobot in opdracht van WVO Zorg

Donderdag 4 juni presenteren tweedejaarsstudenten Engineering van HZ University of Applied Sciences de schoonmaakrobot die zij in opdracht van WVO Zorg voor zorginstelling Ter Reede in Vlissingen hebben ontwikkeld. De robot huisvest een automatisch vloerreinigingssysteem dat zo geprogrammeerd is dat hij zelfstandig stoelen kan verplaatsen en terugzetten, zodat het hele oppervlak goed wordt gereinigd.

De robot zal ‘s nachts worden gebruikt, zodat bewoners geen last hebben van de schoonmaakrondes. De samenwerking tussen de HZ en WVO Zorg binnen dit project vormt een opmaat naar een langdurige en intensievere samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en WVO Zorg.

De robot past bij de strategische visie van WVO Zorg om meer domotica- en roboticahulpmiddelen ten behoeve van de serviceverlening aan bewoners in te gaan zetten. Op termijn zal dan ook in een breder verband worden samengewerkt met kennisinstellingen en het bedrijfsleven, zodat innovatieve hulpmiddelen ontwikkeld kunnen gaan worden ten gunste van de zorgverlening.

Zonnewiel

Bij het productontwerp moesten de studenten rekening houden met het zogeheten zonnewiel. Hierin wordt tijdens het ontwerpen naast de techniek ook gekeken naar de aspecten mens, milieu en markt. Deze aspecten dienen volledig in balans met elkaar te zijn om een goed functionerend product te ontwikkelen. "Het leuke van dit soort projecten is dat het heel nauw aansluit op hoe het werkelijk zou gaan bij een bedrijf. Door dit soort realistische situaties doen wij veel ervaring op", aldus Harm Jan Grinwis, student Engineering. 

De robot wordt op donderdag 4 juni van 13.30 uur tot 15.30 uur gepresenteerd in het atrium van Ter Reede in Vlissingen.