HTSM scoort goed in eerste Europese calls Ecsel

In de eerste twee Europese calls van Ecsel hebben Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) het goed gedaan. Nederlandse partijen nemen deel in negen van de in totaal twaalf Ecsel-projecten.

Het ministerie van Economische Zaken is tevreden met deze uitkomst. Ruim 50 miljoen euro – waarvan 25 miljoen vanuit het Nederlandse topsectorenbeleid – wordt geïnvesteerd in de Nederlandse deelname aan de JTI (Joint Technology Initiatives); internationale strategische onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op het gebied van nano-elektronica, embedded systemen en smart systems.

Amandus Lundqvist, boegbeeld van de topsector HTSM, is blij met het resultaat. "Het Europese beleid en middelen dragen hiermee zichtbaar bij aan de realisatie van de doelen van de topsector HTSM, waaronder een verdubbeling van de export op het terrein van HTSM. Ik ben ook blij dat Nederlandse MKB-bedrijven hun weg hebben weten te vinden naar deze Europese projecten. Het is goed dat via Ecsel de nationale en Europese strategieën op het gebied van hightech samen komen."

Ecsel

Ecsel (European Components and Systems for European Leadership) is een Joint Technology Initiative (JTI) en onderdeel van het Europese Horizon 2020 programma. Ecsel heeft als doel om:

  • De Europese halfgeleider en smart-systems industrie te laten groeien;
  • Europees leiderschap in de fabricage van halfgeleiderapparatuur te realiseren;
  • Een leidende positie in ontwerp- en systeemtechniek inclusief embedded technologieën veilig te stellen.

Twee eerste calls

Nederlandse partijen nemen deel in negen van de in totaal twaalf Ecsel- projecten die in deze twee calls worden ondersteund. Onder de participanten bevinden zich twaalf Nederlandse MKB-bedrijven. De totale projectkosten van de projecten in deze calls zijn circa 730 miljoen euro. De Europese Commissie draagt hieraan 155 miljoen euro bij. De betrokken landen, waaronder Nederland, dragen 144 miljoen euro bij. De bedrijven en kennisinstellingen nemen de overige 430 miljoen euro voor hun rekening. Door de Europese Commissie, de betrokken landen én de industrie wordt in zeven jaar in totaal voor minstens 5 miljard euro geïnvesteerd in Ecsel.

Opvallend is het grote aandeel van Nederlandse MKB-bedrijven in de projecten. Voorbeelden zijn Cytocentrics en Trymax Semiconductor Equipment. Ook Nederlandse kennisinstellingen zoals TNO, TU Eindhoven, Universiteit Twente, TU Delft en de Rijksuniversiteit Groningen hebben een belangrijk aandeel in de projecten.