Hogere omzet en winst Neways

Neways Electronics International heeft in de eerste drie maanden van 2011 een omzet gerealiseerd van € 72,3 miljoen, een stijging van 29% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010. De positieve ontwikkelingen in 2010 hebben zich daarmee in het eerste kwartaal van 2011 voortgezet. De orderportefeuille nam verder toe tot € 75,3 miljoen, een stijging van 4% ten opzichte van ultimo 2010.

Over de gehele linie van Neways’ activiteiten in de electronic manufacturing (EMS)-markt was sprake van groei. Door de aanhoudende stijging van de marktvraag, zijn verschillende toeleveranciers in de keten nog niet volledig in staat om tijdig aan hun leveringsverplichtingen te voldoen. Daarbij verwacht Neways dat ook de rampzalige gebeurtenissen in Japan de komende maanden een effect zullen hebben. 

Door de leverancierseffecten had Neways ook in de eerste drie maanden van het jaar te maken met druk op de resultaatontwikkeling. Desalniettemin werd in het eerste kwartaal van 2011 een hoger positief nettoresultaat behaald in vergelijking met zowel het eerste als vierde kwartaal van 2010. De nadruk zal in de komende maanden onverminderd gericht blijven op het doorvoeren van efficiëntieverbeteringen en het daarmee terugbrengen van de relatief hoge kostenniveaus als gevolg van de genoemde verstoringen zoals die zich in de hele keten voordoen.

 Acquisitie

Om meer toegevoegde waarde te bieden en beter aan te sluiten bij de markttrends en behoeften van klanten, zoals de original equipment manufacturers, is de voorgenomen acquisitie aangekondigd van de elektronische ontwikkelactiviteiten van advies- en ingenieursbureau DHV. Hiermee gaan 54 engineers van DHV over naar Neways. De transactie past uitstekend in de strategie van Neways, die er onder meer op gericht is de activiteiten op het gebied van ontwikkeling en engineering verder uit te bouwen. De overname wordt met eigen middelen gefinancierd en zal naar verwachting direct bijdragen aan de resultaten van Neways. De jaarlijkse omzet van de overgenomen activiteiten bedraagt circa € 4 miljoen.

Hiernaast heeft Neways haar 90% belang in dochteronderneming Neways Micro Electronics in China uitgebreid naar 100%. De overgenomen aandelen waren in handen van een Chinese overheidsinstantie.

De financiële positie van Neways blijft onverminderd sterk. Door het sterk toegenomen order- en activiteitenniveau is er sprake van enige druk op het werkkapitaal.

Verwachtingen

De resultaten in het eerste kwartaal hebben meer draagvlak gegeven aan de eerder uitgesproken verwachtingen voor 2011. Mede op basis hiervan en de toename van de orderportefeuille en het krachtige vraagherstel dat is opgetreden, zullen naar verwachting de omzet en winst over heel 2011 die van 2010 ruimschoots overtreffen.

De halfjaarcijfers 2011 worden door Neways op 24 augustus 2011 bekendgemaakt.