Het Led Event wordt vernieuwd

Het voormalige Led Event heet voortaan Led Lighting & Technology Conference. Ook inhoudelijk is er gekozen voor een andere benadering. “We hebben te maken met een afgeroomde en inzakkende Led-markt. Ook kwamen er minder bezoekers en exposanten.”

Aan het woord is Hanneke Debeij van Luxendi, samen met Kees Cleton van Helvar nauw is betrokken bij de nieuwe koers. Cleton over de vernieuwing: "Binnen het lezingenprogramma is de keuze gemaakt om naar inhoudelijk technische presentaties met veel nieuwigheden te gaan, met externe, en zo mogelijk onafhankelijke, sprekers."

Cleton noemt een aantal onderwerpen die hij graag zou willen zien passeren: "Standaardisatie van communicatieprotocollen en specifieke Led-technologie als Human Centric lighting zijn interessante thema’s. Standaardtechnieken als drivers, led modules krijgen wat minder aandacht."

Debeij vult aan: "Andere thema’s zijn IoT-mogelijkheden, smart lighting, kleuren en spectrummogelijkheden bij planten, producten (zoals food) en mensen. Uiteindelijk is de vraag, wat wil onze klant weten? Hoe kan hij of zij er geld mee verdienen? Die insteek moet meer geventileerd worden."

Er komt sowieso aandacht voor vernieuwing in het Dali2-protocol en efficiënte draadloze technieken als Bluetooth low energy. "Belangrijk onderdeel is dat licht meer is dan alleen een noodzakelijk onderdeel binnen een gebouw. Comfort door verlichting en well-being door goede verlichting zijn onderwerpen die belangrijker gemaakt moeten worden in het ontwerpproces."

Meer informatie