Herziening norm ‘Veiligheid Grondverzetmachines’ schept meer duidelijkheid

In maart dit jaar verscheen een herziene versie van de NEN-EN 474 die specifiek in gaat op de veiligheid van grondverzetmachines. “De relatie met de Machinerichtlijn is in de nieuwe versie veel duidelijker. Daar heeft iedereen profijt van”, zegt normcommissielid Igor de Liefde.

Tags:
Herziening norm Veiligheid Grondverzetmachines schept meer duidelijkheid

Er zijn verschillende zaken gewijzigd in de nieuwe versie. Maar het belangrijkste is wel dat de transparantie, de duidelijkheid is verbeterd. “Het is nu veel sneller duidelijk welke zaken uit een ontwerp wel door de norm worden afgedekt en welke niet. Voor die laatste zaken blijft beoordeling aan de hand van de essentiële eisen in de Machinerichtlijn noodzakelijk.”

“Verder is het zicht rondom de machine een punt dat nadrukkelijker aan de orde komt, net als de veiligheid van snelwisselsystemen zodat hulpstukken zoals een graafbak of hydraulische hamer niet onbedoeld los schieten en vallen. De wijzigingen in de huidige versie zijn inmiddels wel doorgedrongen in de markt. Dat moet zorgen voor een goede conformiteitsbeoordeling door de markt waardoor de veiligheid verbetert. Want hoe beter je weet hoe de norm en de Machinerichtlijn zich tot elkaar verhouden, hoe duidelijker het is welke aspecten welke regeling afdekt. Want NEN-EN 474 dekt weliswaar veel af, maar niet alles.”

Lees het complete artikel op: nen.nl

Tags:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *