Heinekenprijzen 2010 voor vijf wetenschappers en een kunstenaar

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft de laureaten bekendgemaakt van de Heinekenprijzen 2010. Het gaat om vijf prijzen van $ 150.000 voor internationaal gerenommeerde wetenschappers en één prijs van 50.000 euro voor een zeer getalenteerde Nederlandse beeldend kunstenaar.

De prijzen worden gefinancierd door de dr. H.P. Heineken Stichting en de Stichting Alfred Heineken Fondsen. De KNAW heeft de winnaars van de wetenschapsprijzen geselecteerd, de kunstprijs is toegewezen door een onafhankelijke jury.

 

  

De laureaten van de Heinekenprijzen 2010 zijn:

Franz-Ulrich Hartl, directeur van het Max Planck Instituut voor Biochemie in Martinsried, Duitsland. Hij ontvangt de Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Biochemie en Biofysica voor zijn baanbrekende werk op het gebied van de rol van ‘chaperonnes’ bij de vouwing van eiwitten in een cel.

Ralph Steinman, hoogleraar aan de Rockefeller University in New York, Verenigde Staten. Hij ontvangt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde voor zijn ontdekking van de rol van dendritische cellen in het immuunsysteem.

David Tilman, hoogleraar aan de Universiteit van Minnesota, Verenigde Staten. Hij ontvangt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen voor de wijze waarop hij door een combinatie van wiskundige theorieën, laboratoriumonderzoek en veldexperimenten een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de ecologie.

Rosamond McKitterick, hoogleraar aan de Universiteit van Cambridge, Engeland. Zij ontvangt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap voor de fundamentele herijking die zij tot stand heeft gebracht van ons beeld van de Karolingers en van de verwevenheid van politiek, religie en geleerdheid in hun tijd.

Michael Tomasello, mededirecteur van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig, Duitsland. Hij ontvangt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Cognitiewetenschap voor het begrip dat zijn multidisciplinaire onderzoek ons heeft gegeven van cognitieve processen bij primaten in het algemeen en taalverwervingsprocessen bij mensen in het bijzonder.

Mark Manders, kunstenaar in Arnhem en het Vlaamse Ronse. Hij ontvangt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst voor de consistente wijze waarop hij met beeldtaal een intrigerende eigen wereld weet te scheppen, die alle ruimte laat voor vrije associatie en die zich vastzet in het geheugen.

Prijsuitreiking

De Heinekenprijzen worden eens in de twee jaar toegekend. De uitreiking vindt plaats op donderdag 23 september 2010 tijdens een speciale zitting van de KNAW in de Beurs van Berlage te Amsterdam.

Kijk hier voor meer informatie over de Heinekenprijzen