Heemskerk wil meer concrete actie van SER bij internationaal MVO

Staatssecretaris Heemskerk vindt dat de werkgevers en werknemers in de Sociaal-Economische Raad (SER) meer ambitie zouden moeten tonen bij de uitwerking van het SER-initiatief voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Anders blijft de toegevoegde waarde van het initiatief volgens de staatssecretaris onduidelijk. Heemskerk verwacht op korte termijn een plan van aanpak om snel duidelijkheid te krijgen van de SER hoe hier alsnog een succes van kan worden gemaakt.

Dat zei Heemskerk op 2 november jl.  tijdens een symposium over duurzame handel in Haarlem. In november 2008 ondertekenden de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties in de SER de Verklaring Internationaal MVO (IMVO). De SER-commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bracht in september 2009 haar eerste voortgangsrapportage uit.

Toeleveranciers

Met de Verklaring IMVO verbond het georganiseerde bedrijfsleven zich in 2008 aan internationaal MVO. Daarbij ging het vooral om verantwoord ketenbeheer. Ketenverantwoordelijkheid betekent dat bedrijven zich ook bezighouden met wat er bij hun toeleveranciers gebeurt. Volgens de Verklaring van de SER moeten bedrijven zich veel bewuster zijn van de sociale en ecologische productieomstandigheden bij hun toeleveranciers in risicovolle landen. De verklaring IMVO geeft aan wat van bedrijven kan en mag worden verwacht, bijvoorbeeld op het gebied van betere arbeidsomstandigheden bij toeleveranciers.

Tegengas

Ketenverantwoordelijkheid is de laatste tijd als MVO-thema steeds belangrijker geworden. Met de verklaring onderstreepten de partijen in de SER dat de verantwoordelijkheid van bedrijven ook in de keten en daarmee verder dan de eigen onderneming reikt. Ook wilden ze hiermee tegengas geven aan de roep om een wettelijke regeling hiervoor. ‘Dat de werkgevers en de werknemersorganisaties de handschoen hebben opgepakt, was en is hard nodig,’ aldus Heemskerk. ‘Want ondanks goede resultaten op het gebied van MVO, scoren Nederlandse bedrijven gemiddeld slechts 1,7 op een schaal van 10 voor het leveren van informatie over hun toeleveringsketen. Dat betekent dat nog relatief veel bedrijven ofwel onvoldoende kennis hebben over hun keten, ofwel de maatschappij niet informeren over wat er gebeurt in hun keten. Dat kan en moet echt beter.’