Heeft de flexibele fabriek de toekomst?

NWO heeft drie aanvragen toegekend van consortia die de overgang gaan onderzoeken naar een CO2-neutrale industrie, gebaseerd op duurzame energieopwekking, opslag en conversie. In totaal nemen 18 kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke partners deel. Met de toekenningen is een bedrag van 3,7 miljoen euro gemoeid.

De projecten:

Het creëren van de electrochemische fabriek van de toekomst

  • Hoofdaanvrager: Ruud van Ommen – TU Delft
  • Consortiumpartners: Eindhoven University of Technology, Proton Ventures, Global Solutions International, Vattenfall Energy, SmartPort, Institute for Sustainable Process Technology, Shell Global Solutions International.

In de toekomst zullen fabrieken voor chemicaliën en brandstoffen gebruik maken van goedkope en koolstofvrije energie. Echter deze energiebron is alleen periodiek beschikbaar, terwijl conventionele fabrieken continu worden bedreven. Het voorstel zal de fundamentele veranderingen onderzoeken die toekomstige fabrieken de flexibiliteit geven hernieuwbare energieprofielen te volgen.

Duurzame productie van waterstofperoxide

  • Hoofdaanvrager: Harry Bitter – Wageningen University & Research
  • Consortiumpartners: Wageningen Food & Biobased Research, Universiteit Twente, Solvay

De onderzoekers gaan werken aan de duurzame productie van waterstofperoxide, een 5 miljoen ton/jaar bulk chemisch product, middels elektrokatalyse. Fundamenteel en toegepast onderzoek op het gebied van katalyse, membraan wetenschappen en systeemintegratie gaan hand in om een systeem te maken dat onder industrieel relevante condities kan werken.

Nieuwe generatie waterelectrolysers voor waterstofproductie

  • Hoofdaanvrager: Michail Tsampas – Differ
  • Consortiumpartners: Eindhoven University of Technology, Fontys University of Applied Sciences, Forth, Syngaschem, Institute for Sustainable Process Technology, VSParticle, Veco, Institute of Chemical Engineering Sciences, Greece, Toyota Motor Europe

Energieopslag is cruciaal voor duurzame energiesystemen om vraag en aanbod te balanceren. Waterstofproductie door middel van elektrolyse is een aantrekkelijke en duurzame optie die langetermijnopslag mogelijk maakt. Het Scale project ontwikkelt nieuwe materialen en configuraties voor electroden, en past deze toe onder relevante industriële condities.