H-vision: Rotterdamse haven verduurzamen met blauwe waterstof

Bedrijven in de Rotterdamse haven gaan op grote schaal blauwe waterstof produceren en toepassen in industriële processen. Daardoor kan de uitstoot van CO2 nog voor 2030 met 2 tot 7 megaton omlaag. Dat blijkt uit een haalbaarheidsstudie door TNO en Deltalinqs.

 De H-vision studie is op 2 juli aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Deltalinqs vertegenwoordigt zo’n zevenhonderd bedrijven in de mainport Rotterdam. Daartoe behoren onder meer BP, Shell en Uniper. Zij zien met de overige zestien deelnemende bedrijven blauwe waterstof als reële kans om hun processen te verduurzamen. De plannen versnellen niet alleen de energietransitie maar effenen ook de weg naar groene waterstof uit zon en wind waarbij helemaal geen CO2 meer wordt geproduceerd. De betrokkenen noemen de blauwe variant ‘een noodzakelijke tussenstap naar die toekomst’.

Koppeling met gasinfra

De plannen van H-vision sluiten nauw aan bij andere initiatieven in de Rotterdamse haven, zoals het Porthos-project en het North Sea Energy programma. Beide voorzien in het maken van koppelingen tussen offshore windenergie en gasinfrastructuren. Op dit moment gebruikt de industrie veel waterstof, vooral voor hoge temperatuur processen, door aardgas te verbranden. In de plannen wordt de daarbij vrijkomende CO2 afgevangen en getransporteerd naar lege gasvelden onder de Noordzee. De nu ontstane CO2-vrije blauwe waterstof is bruikbaar voor de zware industriële processen en de productie van elektriciteit.

Toekomstvaste investeringen

Uit de studie blijkt dat overstappen op blauwe waterstof technisch en economisch zonder meer een haalbare kaart is. Wel zijn er forse investeringen nodig in nieuwe infrastructuur en de ombouw van bestaande installaties. Op de Maasvlakte komen waterstoffabrieken die alle bedrijven in het uitgestrekte havengebied bedienen via een nog aan te leggen leidingenstelsel. De totale kosten worden geschat op ongeveer 2 miljard euro.

Daarmee is de haven dan wel geëquipeerd is voor groene waterstof geproduceerd uit zon en offshore wind. "Zo kan Rotterdam zich ontwikkelen tot een belangrijke Europese hub waar duurzame waterstof wordt geproduceerd, toegepast en verhandeld", aldus de voorvechters. "Daarmee versterkt de haven ook zijn internationale concurrentiepositie."