Grow consortium gaat voor 7 eurocent/kWh in 2030

Een consortium van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen heeft onder de naam Grow (‘Growth through Research, development & demonstration in Offshore Wind’) een missie om de kosten van offshore-wind verder naar beneden te brengen tot zeven eurocent per kWh in 2030.

Grow draagt bij aan de Nederlandse doelstellingen op het gebied van hernieuwbare en onafhankelijke energievoorziening. In de komende 5 jaar zal Grow innovaties naar de markt brengen om de Nederlandse offshore-windsector te versterken, met een aanzienlijke toename in kennisintensieve werkgelegenheid tot gevolg.  Het consortium wil in de komende vijf jaar voor minimaal € 100 miljoen aan onderzoek, ontwikkeling en demonstratie verrichten.

Lagere kosten, betere concurrentie

De missie van Grow luidt ‘twenty for seven’; het Grow-consortium omvat namelijk ongeveer 20 organisaties uit de Nederlandse offshore-windsector die gaan bijdragen aan een kostenniveau van zeven eurocent per kWh in 2030. Tegen deze kosten kan offshore-wind concurreren met andere hernieuwbare en fossiele energiebronnen, zonder dat daar subsidies voor nodig zijn.

Technisch innoveren

Grow werkt aan technische innovaties die de kosten van offshore-wind verder terugdringen en die bijdragen aan de betrouwbaarheid en stabiliteit van het gehele energiesysteem. Grow wil bovendien de symbiose met andere sectoren op zee bevorderen (olie & gas, visserij, scheepvaart en toerisme) en de milieueffecten van offshore wind onderzoeken en verder beperken.

Voorheen Flow

Grow is de opvolger van het onderzoeksprogramma Flow; dat staat voor Far and Large Offshore Wind. Dit onderzoeksprogramma van dertien Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen heeft de afgelopen 5 jaar de kosten van wind op zee al met 20% naar beneden heeft gebracht en diverse innovaties geholpen om de weg naar de markt te vinden.

Samenwerking met TKI Wind op Zee

Grow  werkt nauw samen met het TKI Wind op Zee. Het Grow-consortium is momenteel in constructieve dialoog met het ministerie van Economische Zaken en de Topsector Energie om de mogelijkheden te onderzoeken voor steun en samenwerking. De eerste projecten van Grow beginnen naar verwachting in het najaar van 2016.

Het consortium wordt gevormd door de volgende bedrijven en instellingen: Delft Offshore Turbine, Deltares, ECN, Eneco, Lagerwey, LM Wind Power, Royal IHC, RWE, Seaway Heavy Lifting, Shell, Siemens, Sif Group, Tennet, TNO, TU Delft, Van Oord en Volker Stevin International.