Groot methaanlek gedicht na ontdekking vanuit de ruimte

Er is voor het eerst een methaanlek gelokaliseerd vanuit de ruimte. Het Nederlandse ruimte-instrument Tropomi en een ruimte-instrument van het Canadese GHGSat vonden 3 bronnen in Centraal-Azië met een gezamelijke uitstoot van 153 kiloton methaan per jaar, vergelijkbaar met de klimaatimpact van een miljoen auto’s. Inmiddels is het lek gedicht.

De vondst is geubliceerd in Geophysical Research Letters.

Methaan is een belangrijk broeikasgas waarvan er nu 2,5 keer zo veel in de atmosfeer zit als in het pre-industriële tijdperk. Men gaat er vanuit dat deze stijging een gevolg is van door de mens veroorzaakte emissies zoals van de veehouderij, rijstbouw, fossiele brandstofindustrie en vuilstortplaatsen. De bijdrage van het door de mens uitgestoten methaan aan de mondiale opwarming is ongeveer half zo groot als die van CO2. In tegenstelling tot CO2 verdwijnt methaan al na ongeveer 10 jaar uit de atmosfeer. Daardoor is het verminderen van de methaanuitstoot een manier om relatief snel klimaatverandering tegen te gaan.

In een onderzoek geleid door GHGSat en Harvard University, met bijdragen van SRON en de VU is nu voor het eerst vanuit de ruimte een voorheen onbekend methaanlek in de olie- en gasindustrie gevonden. GHGSat is een Canadees bedrijf dat met een satellietinstrument methaan in de atmosfeer kan meten op een hoge resolutie van 50×50 m2 voor selectieve doelen van 12×12 km2. In januari van dit jaar vond het bij toeval grote emissies van een olie/gasfaciliteit in Centraal-Azië. Bij nadere inspectie van eerdere metingen, teruggaand tot februari 2018, ontdekte het emissies vanuit 3 locaties. Die zijn nu bevestigd door SRON met gebruik van Tropomi-data. Dit meetinstrument neemt sinds 2017 de aardatmosfeer waar vanaf Esa-satelliet Sentinel-5P. Het instrument bestrijkt dagelijks de hele wereld met een maximale resolutie van 5.5×7 km2.

Een miljoen auto’s

De emissies van de 3 bronnen worden tussen februari 2018 en januari 2019 geschat op 153 kiloton per jaar. Gemiddelde emissies uit het omliggende gebied worden op 400 kiloton per jaar geschat. Ter vergelijking: de grootste kolenmijnen waarvan emissies bekend zijn stoten 10 tot 100 kiloton per jaar uit. Inmiddels is er actie ondernomen na de ontdekking door de satellieten, en zijn 3 lekken gedicht. Dit voorkomt een klimaatimpact gelijk aan het gebruik van één miljoen auto’s.

"Dit onderzoek laat zien dat TROPOMI overal ter wereld methaanemissies kan detecteren uit de olie- en gasindustrie", zegt onderzoeker Bram Maasakkers. SRON werkt binnen het NWO GALES (GAs LEaks from Space) project aan de verdere opsporing en kwantificatie van wereldwijde emissies.