Groene software kan bedrijfsleven miljoenen besparen

Deze week start het Knowledge Network Green Software (#KNGS). Aan het open kennisnetwerk nemen tientallen bedrijven en organisaties deel, waaronder CapGemini, KPN en de Vrije Universiteit. Agentschap NL – onderdeel van het ministerie van EL&I – initieerde en ondersteunt het netwerk, dat als doel heeft kennis over energiezuinige software te verzamelen en te ontwikkelen.

"Bedrijven kunnen met groene software 20 tot 40 procent energie besparen", stelt #KNGS-voorzitter Joost Visser. "Er zijn specifieke gevallen waar besparingen nog veel verder oplopen."

Nederland doet het goed op ict-gebied. We kennen een hoge penetratie van breedbanddiensten, zijn een van de belangrijkste internetknooppunten van de wereld en bedienen met onze internationale datacenters grote delen van Europa. Het kabinet wil deze voortrekkersrol behouden en uitbreiden. Knelpunt is wel dat ict een grote energieslurper is: 7,5 procent van het elektriciteitsverbruik in Nederland gaat op aan ict. Omdat het dataverkeer alleen maar toeneemt, zou het elektriciteitsverbruik door ict in 2020 verdubbeld kunnen zijn, vergelijkbaar met het stroomverbruik van 5 miljoen huishoudens. De CO2-uitstoot van de ict-sector komt nu al overeen met die van de luchtvaart. 

Energieverbruik software vaak hoger dan gedacht

"Vaak is niet bekend dat applicaties een belangrijke veroorzaker zijn van de hoge energierekening van organisaties", zegt dr.ir. Joost Visser, voorzitter van het nieuwe netwerk en hoofd research bij de Software Improvement Group (SIG). Groene software heeft minder processoren en opslagsystemen nodig om tot hetzelfde resultaat te komen als conventionele programmatuur. Het is efficiëntere software, die minder hardware vereist en dus energie en geld bespaart. Visser: "Met alle datacenters en softwaremakers in dienstverlenend Nederland hebben we met groene software ook een nieuw exportproduct te pakken."

Kennisnetwerk maakt werk van energiebesparing

Om huidige software door te lichten en metrieken voor nieuwe groene software te ontwikkelen, start op 17 oktober het kennisnetwerk #KNGS. De Vrije Universiteit (VU), Agentschap NL, Rabobank, CAPGemini, Green IT Amsterdam, SIG en TNO vormen het kernteam van het kennisnetwerk. Ongeveer 40 organisaties,waaronder KPN, Centric, Telecity en SURF, nemen deel aan de eerste bijeenkomst van het netwerk bij TNO, geleid door dr. Patrica Lago van de VU. Het kennisnetwerk is een uitwerking van de meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3 en MEE) tussen bedrijfsleven en overheid, waarin is vastgelegd dat bedrijven elk jaar 2 procent energie-efficiënter worden.