Groeikansen voor tuinbouw met nieuw Fieldlab SmartFood

Met een injectie van in totaal meer dan € 400.000 geeft de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) het officiële startschot voor het Fieldlab SmartFood. Dit smart industry fieldlab wil de tuinbouwsector in Nederland een nieuwe toekomst geven door te internationaliseren, te integreren en te innoveren.

De thuismarkt voor de Nederlandse teler – en dus voor zijn technologieleverancier – wordt steeds minder rendabel. Het roer moet om, en daar zijn mogelijkheden genoeg voor. Tjerk Gorter, kwartiermaker van het Fieldlab SmartFood: "Iedereen die we erover spreken, ziet de kansen die ontstaan doordat megasteden groeien en welvarender worden. Er is daar een snel groeiende behoefte aan een betrouwbare aanvoer van voldoende, veilig, gezond en betaalbaar voedsel. De Nederlandse tuinbouw heeft alles in huis om dat te leveren."

Tegelijk ziet ook iedereen de noodzaak om als kleine Nederlandse bedrijven samen te werken en slim te innoveren om giganten als Panasonic voor te zijn. In deze nieuwe toekomst voor de tuinbouw speelt digitalisering een doorslaggevende rol: voor automatisering van de productie, voor sturing van projecten vanuit Nederland en om snel en efficiënt te leren wat de beste uitgangsmaterialen en teeltomstandigheden zijn.

Impuls voor economie Greenport Westland-Oostland

Dit fieldlab, waarvoor het initiatief komt van InnovationQuarter, is verbonden aan de nieuwe demokwekerij in het Westland. Verschillende bedrijven haken op dit moment aan en sturen mee in de vormgeving van het Fieldlab SmartFood. Kennispartners zijn TNO, TU Delft en WUR. Greenport HortiCampus Westland-Oostland legt de connectie naar het onderwijs, die nodig is om het fieldlab compleet te maken.

De bijdrage van de MRDH aan het Fieldlab SmartFood maakt deel uit van een groter geheel waarin internationalisering en voedselverwerking passen. De MRDH heeft als doel het economisch vestigingsklimaat in de regio te versterken. Het Fieldlab SmartFood draagt hier aan bij door het bevorderen van samenwerking, innovatie en een beter opgeleide beroepsbevolking in het regionale foodcluster. Het Fieldlab wil binnen de tuinbouw én met de logische en geschikte partners verbanden leggen om de economie van Zuid-Holland en daarbuiten te versterken. Ook de provincie Zuid-Holland zet zich in om met Europese middelen het Fieldlab SmartFood stevig neer te zetten en de concurrentiepositie van de Greenports te versterken.

 

Over InnovationQuarter

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. InnovationQuarter financiert vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteert buitenlandse ondernemingen bij vestiging in Zuid-Holland en organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Zo ontwikkelt InnovationQuarter de provincie Zuid-Holland samen met het bedrijfsleven tot één van de meest innovatieve regio’s van Europa.

Het investeringsfonds van InnovationQuarter – dat momenteel bestaat uit 58 miljoen euro – biedt jonge technologiebedrijven en MKB’ers met groeiplannen in de regio durfkapitaal om innovaties naar de markt te brengen. Middels het fonds kan InnovationQuarter de regionale economie naar een hoger niveau tillen.

InnovationQuarter is een initiatief van het Ministerie van Economisch Zaken, de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten van Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft, Dordrecht, Westland, de Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden en de medische centra Leids Universitair Medisch Centrum en Erasmus Medisch Centrum.