Graafschades voor het eerst sinds jaren fors naar beneden

In 2014 is het aantal graafschades met ruim 11% gedaald. Het is voor het eerst sinds jaren dat het aantal graafschades zo sterk gedaald is. Dat concludeert toezichthouder Agentschap Telecom op basis van de verstrekte schaderapportages. De daling is extra opmerkelijk omdat er in 2014 weer vaker in de grond is gegraven.

In 2014 werd er bij 34 300 graafwerkzaamheden een kabel of een leiding geraakt. Het jaar daarvoor was dit nog bij 38 600 werkzaamheden. De gemiddelde herstelkosten om de kabels en leidingen te repareren, stegen licht naar € 778 per schade. Meest geraakt worden de kabels voor communicatieverkeer (telefoon, internet en televisie), daarna de elektriciteitskabels, èn de gasleidingen. Het aantal geraakte elektriciteitskabels is in 2014 vrijwel gelijk gebleven, het aantal geraakte communicatieleidingen is met 16% gedaald, en het aantal geraakte gasleidingen met 14%.

Vooruitgang

Agentschap Telecom is blij met de daling. Directeur hoofdinspecteur Peter Spijkerman: "Bij 1 op de 14 graafbewegingen is het vorig jaar fout gegaan. Enkele jaren geleden ging dit nog fout bij 1 op de 12 graafbewegingen. Je ziet dus dat er echt een vooruitgang is geboekt. Complimenten aan de graafsector die steeds zorgvuldiger werkt."

Toch denkt de toezichthouder dat het nog minder kan. Het agentschap blijft daarom ook de komende jaren gericht op een verdere daling van het aantal graafschades. Zo zijn er meerdere projecten voor de opdrachtgevers van graafwerkzaamheden, de netbeheerders, en de gravers. In 2014 zijn er 28 sancties opgelegd omdat er niet zorgvuldig genoeg gegraven werd.

Agentschap Telecom zet in op substantiële vermindering van het aantal graafschades zodat de continuïteit van essentiële diensten en de veiligheid van de omgeving, mens en milieu beter is gewaarborgd. Daarmee draagt het agentschapa bij aan een ondernemend en duurzaam Nederland.