Gezocht: multidisciplinaire onderzoeksvoorstellen voor offshore windparken

NWO heeft de call for proposals PhD@Sea gepubliceerd. Het programma richt zich op multidisciplinaire onderzoeksprojecten die bijdragen aan een optimale planning, werking en het onderhoud van windparken op de Noordzee. Hiervoor is onderzoek nodig tussen diverse disciplines, zoals natuurwetenschappen, technologie, ecologie, geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Als dit onderzoek goed op elkaar is afgestemd, zal dit leiden tot synergiën.

Het maximale budget dat kan worden aangevraagd is 1,5 miljoen euro en elke aanvraag dient ten minste 30% cofinanciering mee te brengen. Het onderzoek richt zich hoofdzakelijk op de inzet van PhD-studenten.

Voor de ambitie van de Nederlandse overheid om in 2050 tot 75 GW windenergiecapaciteit op te wekken, is een aanzienlijk aantal windparken nodig in de Nederlandse sector van de Noordzee. Verschillende andere Europese landen hebben soortgelijke ambitieuze plannen. Dit impliceert grote uitdagingen rond het beheer van de beschikbare ruimte, verbetering van de biodiversiteit van mariene habitats, interactie met andere gebruikers van de Noordzee, bescherming van het mariene milieu, het onderhoud van de parken en de inpassing van het grote aanbod van offshore windenergie in het Europese elektriciteitsnetwerk.

Meer informatie