Gezichtsanalyse software peilde stemming op TedxAmsterdam (video)

Sightcorp, een spin-off van de Universiteit van Amsterdam, monitorde tijdens TedX Amsterdam (samen met Dell) de stemming van het publiek op basis van gelaatsuitdrukkingen.

et publiek werd gefilmd door camera’s en de gezichten werden automatisch geanalyseerd door de gezichtsanalysesoftware van Sightcorp. Daarna werd voor elke presentatie een score gerapporteerd op basis van door het publiek geïnduceerde engagement en stemming. Dit was de eerste keer dat een dergelijke technologie werd toegepast om de engagement van een groep mensen te meten.