Gasunie start met aanleg waterstofnetwerk Nederland

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten heeft gisteren nieuwe plannen bekendgemaakt voor de aanleg van een landelijk transportnetwerk voor waterstof. Gasunie zal het waterstofnetwerk in Nederland de komende jaren gaan aanleggen en daarna ook de rol van beheerder van het waterstofnetwerk krijgen. Het is de bedoeling om eerst vooral waterstof te leveren aan bedrijven en industrie.

Gasunie zal ook een rol spelen in de opslag en import van waterstof. Vanwege de verwachte groei van de productie van waterstof via windparken op de Noordzee, gaat de minister onderzoeken of er ook een publiek waterstofnet op zee moet komen.

Nederland ziet veel kansen voor waterstof. De Noordzee kan worden gebruikt voor het plaatsen van windmolens en we hebben fijnmazige en efficiënte infrastructuur voor transport en opslag. Hierdoor kunnen we volgens Gasunie ‘ambitieus inzetten op CO2-vrije waterstof: van de grootschalige productie, het transport in binnen- en buitenland tot en met de opslag’.

Waterstofnetwerk Nederland

Het waterstofnetwerk verbindt in de komende jaren de zeehavens met de grote industriële clusters in ons land en met opslaglocaties voor waterstof. Ook worden er verbindingen met Duitsland (Ruhrgebied en Hamburg) en België gerealiseerd.

Bij de ontwikkeling van het waterstofnetwerk worden vooral bestaande leidingen gebruikt die beschikbaar komen omdat er in de komende jaren steeds minder aardgastransport is. Circa 85% van het landelijke netwerk zal bestaan uit hergebruikte aardgasleidingen.