FrieslandCampina, Kotug en TexelEnergie winnen Koning Willem I Prijs

Koninklijke FrieslandCampina (categorie groot bedrijf), Kotug International (categorie MKB) en Coöperatie TexelEnergie (Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap) hebben uit handen van Hare Majesteit Koningin Máxima de Koning Willem I Prijs en Koning Willem I Plaquette 2014 mogen ontvangen. Dit gebeurde tijdens de feestelijke uitreikingsavond bij De Nederlandsche Bank in Amsterdam. De winnaars werden tijdens de uitreiking geroemd om hun durf, daadkracht, doorzettingsvermogen, duurzaamheid en innovatie.

De presentatie van de avond lag in handen van Ivo Niehe. Onder de ruim 300 aanwezigen waren tal van hoogwaardigheidsbekleders waaronder prof.dr. K.H.W. Knot (als president van de Nederlandsche Bank en voorzitter van de Koning Willem I Stichting gastheer van de avond), de commissaris van de koning, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de locoburgemeester van Amsterdam en de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daarnaast was de top van ondernemend Nederland ruim vertegenwoordigd waaronder veel eerdere winnaars van de Koning Willem I Prijs.

Juryrapport over FrieslandCampina

Het bestuur van de Koning Willem I Stichting spreekt bijzondere waardering uit voor het integrale ketenmanagement van de onderneming, coöperatie en leden-melkveehouders dat door haar unieke vormgeving aan de basis ligt van de successen van FrieslandCampina als geheel.

Juryrapport over Kotug

Kotug is doordrenkt met Rotterdamse daadkracht en neemt zijn vooraanstaande positie mede in op basis van de technisch innovatie die binnen de onderneming plaats vindt. Het bestuur van de Koning Willem I Stichting spreekt bijzondere waardering uit voor Kotug voor de wijze waarop Hollands Glorie 2.0 wordt gerealiseerd.

Juryrapport over Coöperatie TexelEnergie

TexelEnergie is een inspirerend voorbeeld van de participatiesamenleving waarin burgers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en de omgeving. TexelEnergie onderscheidt zich als koploper van andere lokale energie-coöperaties in omvang, groei, winstgevendheid en continuïteit.

Voor meer informatie zie www.kw1prijs.nl