FReSMe-project zet methanol uit hoogovengassen in als scheepsbrandstof

Een consortium van elf bedrijven, waaronder de Nederlandse bedrijven TNO, Kisuma, Array en Tata Steel is erin geslaagd om hoogovengassen te hergebruiken door de integratie van verschillende technologieën, zoals CO2-opvang, elektrolyse voor waterstofproductie en geavanceerde methanolreactoren.

Staalproductie zorgt voor zes tot acht procent van de wereldwijde emissies. Per ton geproduceerd staal wordt er tussen 1,6 en 2 ton CO2 uitgestoten. Daarom heeft de Europese Commissie de staalsector aangewezen als een van de belangrijkste sectoren voor technologisch onderzoek en innovatie, met als doel efficiënte en koolstofarme industriële processen te ontwikkelen.

Het project ‘From Residual Steel Gases to Methanol’ (FReSMe) waarin de elf bedrijven samenwerkten, bouwt voort op de successen van twee eerdere projecten, Stepwise en MefCO2, om schaalbare en concurrerende technologie voor koolstofopvang en -benutting te ontwikkelen.

Methanol uit hoogovengassen

Na bijna vijf jaar onderzoek en een succesvolle testcampagne kon de veerboot Stena Germanica eerder deze maand tussen Göteborg en Kiel varen op koolstofarm methanol, geproduceerd uit hoogovengassen. Tijdens de pilot werd 25 ton methanol met lage emissies geproduceerd uit 570.000 m3 hoogovengas, afkomstig van een nabijgelegen staalfabriek. De methanol werd vervolgens in IJsland gedestilleerd om te voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen voor gebruik als scheepsbrandstof. Dit resultaat opent deuren voor verdere schaalvergroting van koolstofarme technologieën om zowel staal als methanol te produceren met een gering effect op het klimaat.

Stepwise

Het FReSMe-concept maakt gebruik van de Stepwise-technologie, ontwikkeld door TNO. Hiermee kan CO2 in het hoogovengas opgevangen worden en tegelijkertijd een waterstofrijke stroom produceren. Zowel CO2 als waterstof worden gebruikt om methanol te produceren met behulp van de eigen technologie van Carbon Recycling International. Daarnaast maakt FReSMe gebruik van groene waterstof. Deze wordt door waterelektrolyse geproduceerd om het CO2-gebruik te maximaliseren, terwijl overtollig opgevangen CO2 getransporteerd en opgeslagen wordt om de staalproductie koolstofvrij te maken.

Toepassing in bestaande staalfabrieken

De in het project ontwikkelde technologie is schaalbaar en kan volgens het consortium in bestaande staalfabrieken worden toegepast. Daarbij levert de verkoop van methanol een aantrekkelijke business case voor staalproducenten op. Methanol is namelijk een zeer veelzijdige chemische stof die voor diverse doeleinden gebruikt kan worden. Eén hiervan is als scheepsbrandstof ter vervanging van fossiele brandstoffen, zoals in de ferry Stena Germanica, die Göteborg verbindt met Kiel.