Forse bezuinigingen bij ECN

Per 1 januari 2011 valt voor het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) 8 M€ weg van haar onderzoekssubsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Dit heeft tot gevolg dat ook inkomsten uit samenwerkingsprojecten en opdrachten zullen wegvallen, hetgeen zal leiden tot een omzetverlies in 2011 in de orde van € 13 mln. Om die reden heeft de ECN-directie een inkrimping aangekondigd. Hierbij zal ECN zich gaan concentreren op een aantal kernactiviteiten en expertisegebieden waarin ECN een sterke (inter)nationale positie heeft. Dit heeft tot gevolg dat een aantal onderzoeksthema’s zullen moeten worden gestopt of overgedragen.

Het is onvermijdelijk dat er bij deze reorganisatie op korte termijn arbeidsplaatsen verdwijnen, waarbij gedwongen ontslagen niet kunnen worden vermeden. ECN directievoorzitter Ton Hoff: "Het is nog te vroeg om de consequenties tot in detail te kunnen overzien, maar wij houden rekening met een verlies van circa 100 arbeidsplaatsen. Voor de medewerkers waarvan hun werk bij ECN zal verdwijnen zal in overleg met de bonden een sociaal plan worden opgesteld.

Niet te onderschatten 

ECN heeft nu een breed onderzoeksportfolio op het gebied van duurzame energietechnologie. In 2011 zal ECN een nieuwe programmastrategie ontwikkelen met focus op en versterking van de kernactiviteiten wind, zon, biomassa en procestechnologie. Ton Hoff: "De impact van de bezuinigingen op de organisatie en onze medewerkers is niet te onderschatten. Wij vinden zorgvuldigheid en transparantie naar de medewerkers daarom van groot belang. Daarnaast focussen we ons op een gezonde toekomst. Uiteraard is het jammer dat ECN hierdoor afscheid moet nemen van zeer gewaardeerde collega’s. Ik vertrouw er echter op dat wij door concentratie op onze kernactiviteiten in staat zijn in de toekomst onze energietechnologie nog sneller naar de markt te brengen."