FME steunt elektrificatie oproep aan het kabinet

Elektrificatie – zowel direct, als indirect via waterstof – is een belangrijke weg om de Nederlandse industrie vergaand te verduurzamen. Het aanleggen van deze route gaat echter te traag. FME steunt daarom de oproep van de Power-to-Industry coalitie aan de formerende partijen om de kansen die elektrificatie biedt te verzilveren.

Om dit te laten slagen, moet de overheid volgens de ondertekenaars onder andere investeren in de infrastructuur en subsidies beschikbaar stellen. Dan kan de industrie de enorme potentie van elektrificatie waarmaken.

De ondertekenaars roepen de politieke partijen op belangrijke keuzes te maken over planning, investeringen en randvoorwaarden voor de gezamenlijke ontwikkeling van elektrificatie, hernieuwbare productie en energie-infrastructuur. Vanwege de jarenlange doorlooptijden van elektrificatieprojecten is het van groot belang dat het komende kabinet knopen doorhakt.

Potentieel

Als de randvoorwaarden goed worden geregeld, staan de bedrijven klaar om de industrie te verduurzamen en het CO2-besparingspotentieel te realiseren. De Routekaart Elektrificatie brengt het potentieel van elektrificatie in de industrie in kaart en is opgesteld door TKI Energie en Industrie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het potentieel telt op tot een extra elektriciteitsvraag van ongeveer 80 TWh. Voor 1 TWh heb je 57 windturbines met een rotordiameter van 130 meter nodig die 3.500 uur per jaar draaien en daarbij net zoveel ruimte in beslag nemen als de gemeente Delft. We pleiten er dan ook voor dat er zo snel mogelijk minstens 30 TWH aan elektrificatie in de industrie wordt gepland. Dit zal tot ongeveer 4,2 Mton CO2-reductie leiden.

Knelpunten

De instrumenten en de benodigde infrastructuur om grootschalige elektrificatie mogelijk te maken zijn helaas nog niet aanwezig. Alle ondertekenaars roepen het nieuwe kabinet daarom op bestaande knelpunten voor elektrificatie op te lossen door deze punten aan te pakken:

  • Versterk de business case voor elektrificatie door de industrie
  • Koppel elektrificatie van de industrie aan verhoging van het opwekken van groene stroom
  • Realiseer tijdig infrastructuur en voer effectief innovatiebeleid uit

FME voegt aan de oproep van de Werkgroep Power-to-Industry nog twee punten toe:

Opschaling

Investeerders en eindgebruikers zien elektrificatietechnologie graag eerst getest op een grote schaal in de gewenste toepassing, voordat ze investeren in ontwikkeling, demonstratie of implementatie. Hiertoe hebben FME, Deltalinqs, InnovationQuarter, Port of Rotterdam en TNO de krachten gebundeld binnen het Fieldlab Industrial Electrification. Dit Fieldlab biedt concrete oplossingen en verenigt ambitieuze bedrijven die de klimaatdoelstellingen willen halen door elektrificatie-oplossingen te verkennen en in uitvoering te brengen.