FME: Ook in 2021 omzetdaling techsector

De crisis heeft de maak- en technologische industrie in volle omvang bereikt. Uit de derde
enquête die FME onder haar leden heeft gehouden naar de gevolgen van de corona
pandemie, blijkt dat maar liefst bijna 80% van de bedrijven in de technologische sector ook volgend jaar nog te maken krijgt met omzetdaling of stilstaande groei. De grootste oorzaak is aanhoudende vraaguitval.

FME heeft in samenwerking met aangesloten branches voor de derde keer onderzoek gedaan onder haar achterban om de impact van het Covid-19 virus in kaart te brengen. Ruim 650 algemeen directeuren hebben de vragenlijst ingevuld. De middelgrote en kleine industrie (MKI) is met 85% sterk vertegenwoordigd.

De resultaten klinken heel anders dan de cijfers die ING vrijwel tegelijk presenteerde.

Een derde van de FME-respondenten komt, ondanks de steunmaatregelen van de overheid, alsnog in de liquiditeitsproblemen in 2021. Terwijl 60 procent van de bedrijven al HR maatregelen, zoals het afbouwen van de flexibele schil, het niet verlengen van tijdelijke ontracten en reorganisatie, heeft genomen of dat op korte termijn gaat doen.

Innovatie

FME-voorzitter Ineke Dezentjé: "Er is maar één weg uit de crisis: innovatie. Maar meer dan driekwart van de respondenten kan de investeringen in innovatie de komende tijd niet verhogen. Dat is zeer schadelijk, ik roep het kabinet op om op Prinsjesdag met de beloofde extra investeringen in innovatie te komen."

Het optuigen van een Deeltijd WW is nog steeds een grote wens van ondernemers in de sector. Ruim 40 procent zegt deze de komende tijd nodig te hebben.

 Infographic COVID-19 – Augustus 2020.