Femtogrid biedt oplossing voor brandveiligheid zonnepanelen

De onrust in PV-land dat zonnepanelen gevaarlijk kunnen zijn bij brand kan ook weer worden weggenomen. Het probleem doet zich namelijk niet voor bij parallelle schakeling en dergelijke systemen zijn al op de markt. Femtogrid Solar Systeem is zo’n systeem dat zowel de oorzaak als ook het ernstige gevolg elimineert.

De maximale spanning – en gelijk ook maximale risico per individueel zonnepaneel –  is lager dan 35 volt. Een ingebouwd en op afstand uitleesbaar detectiesysteem kan bij vonken of temperatuurverhoging het defecte paneel direct uitschakelen. Bijkomend voordeel van het systeem is de meeropbrengst per paneel: het kan zelfs geplaatst worden in beschaduwde delen.  

De krantenkoppen van de afgelopen weken zorgen voor mogelijke onrust. Zonnepanelen zouden gevaarlijk kunnen zijn bij brand, aldus de landelijke dagbladen op grond van onderzoek van het Nederlandse Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV). Ze kunnen zowel de oorzaak van brand zijn en het blussen van een brand gevaarlijk maken. Zonnepanelen leveren gelijkstroom en zijn via een omvormer gekoppeld aan het normale elektriciteitsnet. Als de brandweer de hoofdschakelaar uitzet, stijgt de gelijkspanning van het niet belaste paneel. Omdat alle panelen in serie staan, kan de spanning flink oplopen. Bij brand is combinatie hoge gelijkspanning en water gevaarlijk voor mensen en gebouwen. 

Parallel is veilig

Is dit een werkelijk probleem of worden hiervoor al veiligheidsvoorzieningen getroffen door fabrikanten? Het is in ieder geval een gegeven dat bij een overgang van serie- naar parallelschakeling dit potentiële probleem zich niet voordoet; en parallelle systemen zijn al op de markt.

Femtogrid Energy Solutions is de bedenker van het Femtogrid Solar systeem. Een ondersteunend systeem voor zonnepanelen dat zowel de oorzaak als ook het ernstige gevolg elimineert. Door Femtogrid te gebruiken worden de zonnepanelen niet langer in serie geschakeld; dit leidt ertoe dat de maximale spanning van het individuele zonnepaneel – lager dan 35 volt – tevens het maximale risico is. Hiernaast wordt per paneel gedetecteerd of er vonken of temperatuurverhoging plaatsvindt. Het defecte paneel wordt dan autonoom uitgeschakeld. Via het internet wordt dit vervolgens direct met e-mail en/of sms-alert aan de eigenaar gerapporteerd.

Meeropbrengst

Een ander bijkomend voordeel van parallel schakelen van zonnepanelen is de meeropbrengst. Met de Femtogrid techniek is het mogelijk per paneel de maximale opbrengst te bereiken, worden alle invloeden op het systeem diir eventuele beschaduwing teniet gedaan en kunnen verschillende zonnepanelen makkelijk naast elkaar opereren. Deze meeropbrengst kan snel oplopen van 7 – 30%.

De eerste commerciële projecten worden op dit moment door Femtogrid en een aantal geselecteerde partners in Nederland en België uitgerold.