Voldoen aan steeds strengere milieu-eisen door slimmer stroomgebruik

Geplaatst op 19 juli 2021 om 11:21 uur De rechtbank in Den Haag heeft Shell onlangs opgedragen om de CO2-uitstoot in 2030 met 45% terug te dringen ten opzichte van 2019. Het vonnis in deze zaak, aangespannen door onder meer Milieudefensie, maakte ook duidelijk dat Shell een inspanningsverplichting heeft ten opzichte van klanten en leveranciers. Steeds meer bedrijven komen onder druk te staan om hun milieuprestaties aan te scherpen.

Door: Jorlan Peeters, Managing Director, Hyteps

 

Zo werden dit jaar ook een nieuwe CO2-heffing en strengere uitstoot-voorschriften voor bedrijven geïntroduceerd. We zien deze trend ook op andere gebieden: de Bijna Energie Neutrale Gebouw eisen (BENG) geeft strengere regels voor energiegebruik van nieuwe gebouwen, en er wordt ook een nieuw energielabel gelanceerd voor utiliteitsgebouwen. Ook zijn er strengere regels geïntroduceerd voor schepen met als doel het terugdringen van de stikstofuitstoot. De scheepvaart zorgt jaarlijks voor een CO2-uitstoot van zo'n 940 miljoen ton. Volgens een studie naar broeikasgassen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) zal de uitstoot van de scheepvaart tot 2050 met 50% tot 250% groeien als het beleid niet verandert. Zoveel uitstoot ondermijnt het Klimaatakkoord van Parijs en dus kunnen we meer strenge maatregelen verwachten.

 

Elektrische installaties onder de loep

Kortom: bedrijven en rederijen staan voor een enorme uitdaging: hoe verlagen we de uitstoot, zodat we voldoen aan alle overheidsnormen, zonder ingrijpende investeringen te doen? De meest voor de hand liggende manier om minder te vervuilen is minder energie en brandstoffen verbruiken. Maar hoe realiseer je dat zonder productieverliezen? Heel eenvoudig: door elektrische installaties onder de loep te nemen en deze optimaal te laten functioneren.

 

Door blindvermogen of harmonische vervuiling aan te pakken en het correcte spanningsniveau in te delen, bijvoorbeeld, kun je elektrische installaties ‘inbreiden' - dus meer capaciteit uit bestaande installaties halen met minimale ingrepen waardoor er minder CO2 onnodig wordt uitgestoten. Dit voorkomt ook overdimensioneren en overspecifiëren (bijvoorbeeld bij processen met continu hoge belasting).

 

Voorbeelden uit de praktijk

Als Power Quality-specialist worden wij regelmatig gevraagd om metingen en analyses uit te voeren op installaties die niet optimaal presteren. Daarbij komen interessante zaken boven water - en die kennis gebruiken we om de installatie in kwestie, maar ook andere installaties, schoner en efficiënter te laten werken. Zo hebben we ooit een booreiland voor de Engelse kust onder handen genomen. Zaken die essentieel zijn voor het personeel werkten niet naar behoren - zoals de keukenapparatuur, verlichting en entertainmentsystemen - maar ook een dure nieuwe kraaninstallatie vertoonde problemen. We gingen aan de slag met metingen en analyses, en maakten voor de klant een sluitende rapportage voor de klant met mogelijke oplossingen. Problemen met diverse machines werden naar tevredenheid opgelost. Nadat dat het booreiland een jaar lang zonder problemen had gedraaid hebben we samen met de TU /E een academicus negen maanden lang onderzoek laten doen, met interessante uitkomsten. Het aanbrengen van zorgvuldig gedimensioneerde filters zorgde ervoor dat stroomproblemen werden opgelost, maar ook dat de primaire generator fors meer stroom leverde en aanvullende generatoren minder snel hoefden te worden ingeschakeld - waardoor veel minder diesel werd verbruikt.

 

We zien ook vaak dat de fasebelasting van generatoren niet optimaal is: door dit slimmer in te stellen kunnen we voorkomen dat een generator eerder aanslaat dan nodig is - en dat betekent brandstofbesparing.

 

Grote uitdagingen

Ongeveer één derde van alle CO2 uitstoot in Nederland is afkomstig van de industrie. De overheid wil deze emissies in 2030 gehalveerd hebben en tegen 2050 CO2-neutrale industrie realiseren. Strengere uitstoot-regelgeving zal er toe leiden dat installateurs en ontwerpers van elektrische installaties voor grote uitdagingen komen te staan. Met name waar het gaat om systemen waar al de nodige beperkingen gelden, bijvoorbeeld aan boord van jachten.

 

Kortom: optimaliseren van de elektrische installatie zorgt niet alleen voor minder uitstoot en aantoonbare naleving van alle regelgeving en voorschriften, maar levert als bonus ook nog een flinke kostenbesparing op.

 
© Engineersonline.nl