EO

Gebruikt u n-propylbromide (nPB) voor (damp)-ontvetting?

05 juni 2018 om 14:20 uur

Gebruikt u n-propylbromide (nPB) voor (damp)-ontvetting?

In 2020 mag dit waarschijnlijk niet meer.

 

Advertorial door 3M

 

N-propylbromide of 1-broompropaan wordt gebruikt in oplossingen om residuen, oliën en vetten te verwijderen van metalen, elektronische printplaten en andere oppervlakken. Het gebruik hiervan wordt steeds vaker onder de loep genomen door regelgevende instanties in verband met veiligheids- en gezondheidsrisico's. De Europese Unie stelt dat er in 2020 waarschijnlijk een verbod komt op het gebruik van nPB voor (damp)-ontvetting zonder vergunning. 


Er zijn vier redenen voor het verbieden van nPB in ontvettingstoepassingen:

 

•1.       nPB veroorzaakt directe gezondheidsrisico's
Blootstelling aan nPB is vooral gevaarlijk voor vrouwen van vruchtbare leeftijd vanwege de mogelijk negatieve effecten op de ontwikkeling van de baby. Bovendien zijn verschillende risico's geïdentificeerd voor werknemers die herhaaldelijk of chronisch worden blootgesteld, zoals:

  • Longkanker
  • Levertoxiciteit
  • Neurotoxiciteit
  • Niertoxiciteit
• Voortplantingstoxiciteit

 

Typische nPB-dampontvettingsblootstellingen vereisen het gebruik van technische controles of het gebruik van ofwel (1) een volledig gezichtsmasker, helm of kap geleverd met stofmasker of (2) een ademhalingssysteem die werknemers bescherming bieden.

 

•2.       Veilig gebruik van nPB voor dampontvetting is kostbaar
Om nPB veilig te gebruiken in ontvettingstoepassingen, moeten bedrijven de blootstelling van werknemers tot ten minste 0,1 ppm verlagen. Dit is 100 keer lager dan de typische dampontvettingsblootstelling. Dat betekent dat er kostbare ventilatiesystemen, apparatuurbehuizingen en persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden aangeschaft om onder deze blootstellingslimiet te blijven. De extra kosten die hiervoor nodig zijn maken het kostbaar en onpraktisch om nPB te gebruiken in (damp)ontvettingstoepassingen.

 

•3.       nPB vereist regelmatig onderhoud voor een optimale werking
Zonder onderhoud en regelmatige toevoeging van stabilisatoren, kan nPB in de loop van tijd verzuren en daarmee verslechteren in werking, wat leidt tot dure reparaties en nabewerkingen.

 

•4.       Intensivering van wet- en regelgeving
Intensivering van wet- en regelgeving als gevolg van de alsmaar versterkende vraag naar aandacht voor gezondheid en veiligheid van werknemers betekent dat de kans groot is, dat nPB uitgefaseerd zal worden. Daarmee kan de dag waarop nPB verboden wordt voor gebruik in ontvettingstoepassingen en niet meer beschikbaar is, eerder komen dan men denkt.

 

3M biedt een alternatief met zijn Novec Engineered Fluids oplossingen. Klik hier voor meer informatie

 

Kennis: Safety

safetyOp het gebied van de Europese regelgeving worden nog steeds veranderingen doorgevoerd, niet alleen om onduidelijkheden tussen richtlijnen onderling te verhelderen, maar ook om uitbreidingen te maken, bijvoorbeeld op het gebied van energiezuinigheid, chemicaliënbeheer, afvalstroombeheersing en dergelijke.

 

Whitepapers

whitepapersDownload hier whitepapers over het thema Safety:

 

Veiligheidsnormen voor elektrotechniek uitgelegd

Hoe pas ik de NEN 3140 voor veilig werken met elektrische installaties toe in de praktijk? En hoe zorg ik dat gereedschap veilig is? Wat houdt CE-markering in? 

Vindt de antwoorden  in de whitepaper

 

Noodstopschakelaars

Emergency Stop Switches (0.49 MB)

 

Machineveiligheid

Concepts in networked machine safety

 

Safety Engineering

Approaches to Safety Engineering

 

Meer whitepapers>>