EO

Eenvoudige schakelapparatuur - waardevolle gegevens

18 januari 2016 om 10:22 uur

Heribert Einwag (Eaton)

De focus van de Industry 4.0-besprekingen ligt vaak op onderwerpen zoals networking en big data. We mogen daarbij echter de ontwikkelingen in de apparatuur niet uit het oog verliezen. Om de Smart Factory-concepten met succes te realiseren, moeten eenvoudige onderdelen zoals schakelaars en regelaars in de toestellen en systemen op rendabele wijze worden omgezet tot communicatievaardige slimme toestellen. En dat is iets dat we vandaag al kunnen doen.

 

In de intelligente fabriek van morgen zal het product dat wordt geproduceerd zelf de machines vertellen hoe, waar en door wie het moet worden gemaakt. De machines zullen op zelfstandige wijze en in detail communiceren over hun ‘gezondheidstoestand'. En de onderdelen zullen proactief melden wanneer ze het best kunnen worden onderhouden of gerepareerd. Om dit mogelijk te maken, moeten onderdelen, machines, componenten, werknemers, besturingen en ERP-systemen allemaal gegevens met elkaar kunnen uitwisselen.

 

Dat vereist het inzamelen en evalueren van relevante informatie betreffende de in de machine of het systeem geïnstalleerde onderdelen. Er is dus behoefte aan een geschikte sensortechnologie, maar ook aan de transmissie en analyse van gegevens. Er bestaan vandaag al veel complexe apparaten met hun eigen elektronica die hieraan beantwoorden. Een groot aantal van de onderdelen, zoals bedien- en signaleringsapparatuur, schakelapparaten, sensoren en actuatoren in bestaande systemen is echter nog niet voldoende in een netwerk ingebed. In plaats daarvan zijn ze meestal via complexe controlebedrading verbonden met de controller. Het gevolg is dat een defect of storing in een van deze toestellen of de verbonden onderdelen aanzienlijke problemen kan veroorzaken.

 

Als de apparaten zelf geen gegevens verstrekken, moeten extra onderdelen worden ontworpen en geïnstalleerd om de gegevens in te zamelen - wat gepaard gaat met heel wat inspanningen, de nodige ruimte en hoge kosten. Het doel zou een upgrade van de toestellen zelf moeten zijn, om informatie te verstrekken en de gegevenstransmissie te verzorgen via een rendabel en krachtig communicatiemedium.

Dat wordt vandaag al mogelijk gemaakt met geavanceerde technologie, zoals bijvoorbeeld blijkt uit Eatons SmartWire-DT oplossing. Met behulp van een asic-module met afmetingen van slechts 9 x 9 mm kunnen zelfs kleine onderdelen, zoals bedien- en signaleringsapparatuur, schakelapparaten, sensoren, worden omgetoverd tot intelligente, communicatievaardige ‘slimme toestellen'. Dat is te danken aan de asic, die interfaces bevat voor de aansluiting van digitale en analoge meetsignalen, een verwerkingseenheid voor de zelfstandige programmalogica en een krachtige communicatie-interface.

 

Als we kijken naar een elektronische motorstarter, worden de voordelen al snel duidelijk. Zonder de extra inspanningen en kosten van externe onderdelen wordt hiermee informatie geboden over de huidige stroom en de belastingstoestand van de aangesloten motor. Dat maakt een vroegtijdige opsporing en verbetering van fouten mogelijk en zorgt voor een storingvrije werking. Via de gegevens over het geïnstalleerde toesteltype of de ingestelde overbelastingsstroom kan de correcte installatie worden geverifieerd. Op die manier wordt een statusgebaseerd onderhoud op eenvoudige en rendabele wijze mogelijk in de context van Industry 4.0. Stuur- en signaaleenheden maken het mogelijk om na te gaan of de knop of schakelaar correct werkt door het contacttoestel te monitoren, en stellen de gebruiker in staat om informatie over storingen te detecteren en te melden, vaak nog voor de storing optreedt.

 

De aansluiting van het systeem op belangrijke veldbussen zoals Profibus, Profinet, CANopen, Modbus TCP, Ethernet/IP, Powerlink of EtherCAT, die een cruciale factor vormt, is nu al beschikbaar met SmartWire-DT. Als er een uniforme communicatiestandaard wordt vastgelegd voor de intelligente fabriek van morgen, bijvoorbeeld via een transitie naar de WLAN-technologie, zal alleen de communicatielaag moeten worden vervangen voor een voortgezette toegang tot de gegevens in de slimme toestellen.

 

Heribert Einwag, product manager SmartWire-DT bij Eaton in Bonn

 

 

Kennis: IE Motoren

ie4Het realiseren van concrete energiebesparing en CO2-reductie door het toepassen van efficiënte aandrijfsystemen is een hot topic. Elektromotoren bepalen nu circa 69% van het elektriciteitsgebruik in de industrie. Door inzet van efficiënte elektrische aandrijfsystemen wordt geschat, dat het energieverbruik met 20 tot 30 procent kan worden verlaagd. Om dit te realiseren zijn op Europees niveau richtlijnen in werking getreden. De richtlijn voor energiezuinige elektromotoren (LOT 11) is al sinds 16 juni 2011 van kracht. Hiermee werd een eerste stap gezet naar een hoger efficiency-niveau voor IE motoren. Sinds januari 2015 is de EU- richtlijn verder aangescherpt en per januari 2017 volgt de volgende stap. 

 

White papers

whitepapersDownload hier white papers over het thema Aandrijven, regelen en besturen

 

 

 

Het eDrive systeem: een eenvoudige oplossing voor het testen van hybride aandrijvingen

Deze white paper behandelt alle variabelen die van belang zijn voor het meten en testen van hybride voertuigen en laat zien dat het eDrive systeem een geschikte  oplossing is; zelfs voor de meest complexe testbanken voor hybride aandrijvingen.

Download de white paper van HBM

 

Hoe machines en installaties worden voorbereid op verbinding met het IoT

De industriële-automatiseringswereld is versmolten met de eerste generatie IT-technologie. Dit was een voorwaarde voor de volgende stap naar Industrie 4.0: het netwerk van intelligente componenten in het Internet of Things.

 Download de white paper van Eaton 

  

13 veel voorkomende oorzaken van motorstoringen

Deze white paper laat zien hoe de 13 meest voorkomende oorzaken van het defect raken van de isolatie van wikkelingen en van lagers van tevoren kunnen worden vastgesteld.

Download de white paper van Fluke

  

Machineautomatiseringsconcepten die innovatie voor een gedigitaliseerde productie mogelijk maken

Om de uitdagingen van de gedigitaliseerde industriële toekomst het hoofd te kunnen bieden, automatiseren we machines met volledig schaalbare en naadloos herbruikbare technologieën.

Download de white paper van Omron

 

Push-In Plus-techniek

Bij het bouwen van een besturingspaneel is het aanbrengen van de bedrading bijna altijd een tijdrovende en kostbare klus. Met de gepatenteerde ‘Push-in Plus' techniek van Omron wordt die bedradingstijd met 60% gereduceerd.  

Download de white paper van Omron

 

Inspectiesystemen voor producttraceerbaarheid

De mogelijkheid om individuele producten in de toeleveringsketen naar de consument te traceren, wordt steeds belangrijker voor producenten van voedingsmiddelen, dranken, tabak en farmaceutische producten, geassocieerde machinebouwers en engineeringbedrijven. Het doel is om de immense markt van namaakproducten te bestrijden en/of te voldoen aan de vraag naar informatie door consumenten (van ‘boer tot bord').

Download de white paper van Omron

 

Van werkvloer tot directieniveau

Voor producenten zijn er steeds meer redenen om besturingssystemen voor afzonderlijke productielijnen en -apparatuur te integreren. De technologische ‘magie' om dit te realiseren is sneller, eenvoudiger en intelligenter dan ooit.

Download de white paper van Omron

   

Kosten verlagen door elektrische problemen en motorproblemen in fabrieken op te lossen

Simpele storingen kunnen hele productielijnen stilleggen. Zelfs het simpelweg vervangen van een zekering kan een half uur duren. Alleen al productieverlies kan in sommige industrieën wel 1000 euro per minuut kosten, en ergens anders kan een storing in zelfs een relatief klein onderdeel betekenen dat een hele partij tijdens de productie verloren gaat. 

Download de  white paper van Fluke

  

IXM: sneller uitrollen  van netwerken

De nieuwste trend in moderne industriële omgevingen is de snelle inzet en flexibiliteit van een netwerktopologie. het opwaarderen van de firmware en het instellen van de configuratie is een uitdagende taak, voor zowel IT'ers als system integrators. Advantech introduceert de eerste serie switches om het uitrollen en configureren van netwerken sneller en efficiënter te maken.

Download de white paper van Advantech

  

Selectie van proportionele regelventielen

Proportionele ventielen bieden een prijsgustige en compacte oplossing voor het regelen van flow of druk bij relatief lage flow-snelheden. Er zijn veel verschillende ontwerpen en stijlen voor uiteenlopende drukken en stroomsnelheden, met elektrische of elektropneumatische aansturing. Bij het kiezen van het juiste ventiel voor een toepassing is het belangrijk om de vereisten voor die toepassing De white paper leidt je door de belangrijkste overwegingen die van toepassing zijn voor de selectie van proportionele ventielen, om zo een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Download de white paper van Asco

 

Motoren beveiligen voor de IE3 revolutie

Wat de ErP betekent voor schakel- en beveiligingssystemen en elektromotoren (white paper van Eaton)