EO

In 3 stappen naar succesvol predictive maintenance

26 oktober 2015 om 21:44 uur

Bedrijven die zich anno 2015 bezighouden met technisch onderhoud aan machines en installaties, hebben in groeiende mate te maken met hoge eisen van klanten. Installaties moeten betrouwbaar zijn en dus altijd beschikbaar. Onderhoudskosten dienen geminimaliseerd te worden. Een continue beschikbaarheid is essentieel voor de business. Voor baggerbedrijven zijn de machines op schepen onmisbaar en voor elektriciteitsnetbeheerders moeten vermogensschakelaars altijd up-and-running blijven. Vindt er downtime plaats, dan lopen naast de onderhouds- en reparatiekosten ook de economische kosten flink op.

 

Om onderhoudskosten te verlagen en downtime te voorkomen, biedt predictive maintenance uitkomst. Van onderhoud wordt vaak gezegd dat het op twee momenten kan gebeuren: te vroeg of te laat. Bij predictive maintenance wordt echter een toekomstige storing voorspeld, waardoor het benodigde onderhoudsmoment op het juiste moment in te plannen is. Hierdoor zijn bedrijven in staat realtime en op afstand de conditie van machines te monitoren en betrouwbaarheid te garanderen. Voorspellen wanneer uitval zich dreigt voor te doen, is een wens voor menig onderhoudsexpert. Predictive maintenance is voor veel bedrijven de toekomst, maar het is slim om nu al de eerste stappen te zetten. Hoe begin je ermee?

 

Stap 1: Data

Bij het implementeren van predicitive maintenance is het allereerst een vereiste dat data van de betreffende installatie of machine beschikbaar is. Is er geen data, dan is het vrijwel zinloos om met predictive maintenance aan de slag te gaan. De eerste stap is het verzamelen van historische sensordata om patronen te ontdekken. Naast sensor data is ook data van bedrijfsprocessen en storingsmomenten van groot belang. Om de hoeveel weken wordt er gesmeerd? Wanneer is er voor het laatst onderhoud gepleegd? Wanneer was de laatste storing? Allemaal vragen waar historische data antwoord op heeft. En hoe meer antwoorden, hoe accurater uiteindelijk de voorspelling.

 

In veel gevallen staan installaties op afstand, waardoor data niet zomaar beschikbaar is. De sensoren worden vaak op lokaal opgeslagen en zeker met installaties op verschillende plaatsen kost dit onnodig veel reistijd voor onderhoudsmonteurs. In het geval van de baggerschepen op zee is dit zelfs een vrijwel onmogelijke exercitie. Cloudtechnologieën lossen dit op door data direct online op te slaan. Hierdoor is ook op afstand de conditie van de machine te monitoren en hoeven monteurs pas op locatie te zijn als het echt nodig is.

 

Stap 2: Voorspellend model

Als de data beschikbaar is gemaakt, kan er begonnen worden met de data analyse: hetvoorspellen van de toekomst. Momenteel wordt vaak pas achteraf gekeken naar data om te analyseren wat er gebeurd is, in plaats van deze te benutten voor voortschrijdend inzicht. Op basis van de sensordata kunnen analytische modellen ontwikkeld worden die patronen herkennen. Een data specialist is hierbij nodig en moet nauw samenwerken met een onderhoudsexpert om te bepalen welke data beschikbaar, nodig en geschikt is voor het ontwikkelen van een voorspellend model. De modellen worden gebruikt voor het voorspellen van de storingskans en brengen huidige staat van verschillende onderdelen in kaart. Hoewel dit het werk is van de data specialist, is ook de onderhoudsexpert hard nodig om het model te optimaliseren, trainen en uit te rollen.

 

Stap 3: Draagvlak

Hoewel er bij predictive maintenance gebruik wordt gemaakt van de nieuwste IT-oplossingen (predictive analytics, cloud etc.), is het niet een plug and play-principe. Naast de software is ook een andere manier van werken voor eindgebruikers nodig, zij moeten er immers mee aan de slag. Onderhoudsmomenten worden afgestemd op basis van de uitkomsten en niet meer periodiek ingepland. Net als bij alle verandertrajecten is budget voor om- en bijscholing noodzakelijk voor een succesvolle implementatie. De derde stap is dan ook het creëeren van draagvlak onder medewerkers. Zijn onderhoudsexperts en monteurs te weinig betrokken, dan heeft het proces weinig kans van slagen. Uiteindelijk staat het onderhoudsproces centraal.

 

Voor bedrijven die afhankelijk zijn van machines is predictive maintenance de toekomst. Downtime wordt geminimaliseerd en onderhoudskosten teruggedrongen, met dank aan op afstand meetbare sensordata en toekomstvoorspellingen. IT-specialisten en onderhoudsexperts zijn samen verantwoordelijk voor een implementatie van predictive maintenance. Alleen dan heeft deze belangrijke, kostenbesparende overstap kans van slagen.

 

Ivo van der Stap, junior consultant Business Analytics bij QNH Consulting

 

Kennis: IE Motoren

ie4Het realiseren van concrete energiebesparing en CO2-reductie door het toepassen van efficiënte aandrijfsystemen is een hot topic. Elektromotoren bepalen nu circa 69% van het elektriciteitsgebruik in de industrie. Door inzet van efficiënte elektrische aandrijfsystemen wordt geschat, dat het energieverbruik met 20 tot 30 procent kan worden verlaagd. Om dit te realiseren zijn op Europees niveau richtlijnen in werking getreden. De richtlijn voor energiezuinige elektromotoren (LOT 11) is al sinds 16 juni 2011 van kracht. Hiermee werd een eerste stap gezet naar een hoger efficiency-niveau voor IE motoren. Sinds januari 2015 is de EU- richtlijn verder aangescherpt en per januari 2017 volgt de volgende stap. 

 

White papers

whitepapersDownload hier white papers over het thema Aandrijven, regelen en besturen

 

 

 

Het eDrive systeem: een eenvoudige oplossing voor het testen van hybride aandrijvingen

Deze white paper behandelt alle variabelen die van belang zijn voor het meten en testen van hybride voertuigen en laat zien dat het eDrive systeem een geschikte  oplossing is; zelfs voor de meest complexe testbanken voor hybride aandrijvingen.

Download de white paper van HBM

 

Hoe machines en installaties worden voorbereid op verbinding met het IoT

De industriële-automatiseringswereld is versmolten met de eerste generatie IT-technologie. Dit was een voorwaarde voor de volgende stap naar Industrie 4.0: het netwerk van intelligente componenten in het Internet of Things.

 Download de white paper van Eaton 

  

13 veel voorkomende oorzaken van motorstoringen

Deze white paper laat zien hoe de 13 meest voorkomende oorzaken van het defect raken van de isolatie van wikkelingen en van lagers van tevoren kunnen worden vastgesteld.

Download de white paper van Fluke

  

Machineautomatiseringsconcepten die innovatie voor een gedigitaliseerde productie mogelijk maken

Om de uitdagingen van de gedigitaliseerde industriële toekomst het hoofd te kunnen bieden, automatiseren we machines met volledig schaalbare en naadloos herbruikbare technologieën.

Download de white paper van Omron

 

Push-In Plus-techniek

Bij het bouwen van een besturingspaneel is het aanbrengen van de bedrading bijna altijd een tijdrovende en kostbare klus. Met de gepatenteerde ‘Push-in Plus' techniek van Omron wordt die bedradingstijd met 60% gereduceerd.  

Download de white paper van Omron

 

Inspectiesystemen voor producttraceerbaarheid

De mogelijkheid om individuele producten in de toeleveringsketen naar de consument te traceren, wordt steeds belangrijker voor producenten van voedingsmiddelen, dranken, tabak en farmaceutische producten, geassocieerde machinebouwers en engineeringbedrijven. Het doel is om de immense markt van namaakproducten te bestrijden en/of te voldoen aan de vraag naar informatie door consumenten (van ‘boer tot bord').

Download de white paper van Omron

 

Van werkvloer tot directieniveau

Voor producenten zijn er steeds meer redenen om besturingssystemen voor afzonderlijke productielijnen en -apparatuur te integreren. De technologische ‘magie' om dit te realiseren is sneller, eenvoudiger en intelligenter dan ooit.

Download de white paper van Omron

   

Kosten verlagen door elektrische problemen en motorproblemen in fabrieken op te lossen

Simpele storingen kunnen hele productielijnen stilleggen. Zelfs het simpelweg vervangen van een zekering kan een half uur duren. Alleen al productieverlies kan in sommige industrieën wel 1000 euro per minuut kosten, en ergens anders kan een storing in zelfs een relatief klein onderdeel betekenen dat een hele partij tijdens de productie verloren gaat. 

Download de  white paper van Fluke

  

IXM: sneller uitrollen  van netwerken

De nieuwste trend in moderne industriële omgevingen is de snelle inzet en flexibiliteit van een netwerktopologie. het opwaarderen van de firmware en het instellen van de configuratie is een uitdagende taak, voor zowel IT'ers als system integrators. Advantech introduceert de eerste serie switches om het uitrollen en configureren van netwerken sneller en efficiënter te maken.

Download de white paper van Advantech

  

Selectie van proportionele regelventielen

Proportionele ventielen bieden een prijsgustige en compacte oplossing voor het regelen van flow of druk bij relatief lage flow-snelheden. Er zijn veel verschillende ontwerpen en stijlen voor uiteenlopende drukken en stroomsnelheden, met elektrische of elektropneumatische aansturing. Bij het kiezen van het juiste ventiel voor een toepassing is het belangrijk om de vereisten voor die toepassing De white paper leidt je door de belangrijkste overwegingen die van toepassing zijn voor de selectie van proportionele ventielen, om zo een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Download de white paper van Asco

 

Motoren beveiligen voor de IE3 revolutie

Wat de ErP betekent voor schakel- en beveiligingssystemen en elektromotoren (white paper van Eaton)