EO

Bouwen aan een Society 5.0

13 januari 2022 om 09:32 uur

Olivier Helterlin, VP Sales – France, Benelux & Switzerland enManaging Director van PTC France

Industry 4.0 was min of meer een project van tien jaar. , Daarbij wordt nu al de vraag gesteld wat er vervolgens moet gebeuren in het licht van grote veranderingen zoals de klimaatverandering, het opnieuw opduiken van pandemieën, de herdefiniëring van de globalisering en de toename van migratiestromen.

 

Door Olivier Helterlin, VP Sales - France, Benelux & Switzerland enManaging Director van PTC France

 

Vier grote uitdagingen

De eerste uitdaging is net zo groot als de voortdurende toename van broeikasgassen die door de mens in de atmosfeer worden uitgestoten. Klimaatverandering doet de frequentie en hevigheid van stormen toenemen, laat droogtes langer duren, versnelt het smelten van gletsjers, werkt het terugtrekken van kusten in de hand, vermindert de biodiversiteit,...

 

Pandemieën, de tweede uitdaging, grijpen steeds vaker om zich heen. In de afgelopen twintig jaar heeft de wereld vijf gezondheidscrises van uiteenlopende ernst doorgemaakt, zoals ebola, het H1N1-griepvirus, SARS, vogelgriep en Covid-19. Dit is het gevolg van de overexploitatie van wilde natuurgebieden en van de klimaatverandering, waarvan de wisselwerkingen nu duidelijk zijn vastgesteld.

 

De derde uitdaging is de globalisering. Ze heeft het industriële evenwicht in de wereld tijdens de afgelopen dertig jaar hertekend. Ze heeft bepaalde landen (China, Zuid-Oost-Azië) in staat gesteld hun levensstandaard te verhogen. Maar de ontwrichting van de bevoorradingsketens, met name door Covid-19, heeft de afhankelijkheid van de westerse landen van bepaalde grondstoffen (paracetamol bijvoorbeeld) of producten (maskers, ademhalingsapparatuur, enz.) aan het licht gebracht. De autonomie van een land blijkt uit de mate van deze afhankelijkheid.

 

De laatste uitdaging ten slotte zijn de migratiestromen. Het aantal migranten neemt voortdurend toe. Naast economische en politieke vluchtelingen komen er onvermijdelijk ook klimaatvluchtelingen bij. Daar moeten we op voorbereid zijn.

 

De noodzakelijke samenwerking tussen industrie en regeringen

Deze bedreigingen zijn beangstigend en angst is nooit een goede raadgever. Moeten de regeringen deze uitdagingen alleen aangaan? Zeker niet. Het bedrijfsleven is niet alleen een economische actor, het is ook een sociale motor. Het moet een belangrijke rol spelen bij het opvangen van deze veranderingen, die nu al gevolgen hebben voor de organisatie en de productiekosten van industriële bedrijven.

 

De ontwikkeling van Industry 4.0, die zich onderscheidt door digitale continuïteit en het verbinden van de fysieke en digitale wereld met het oog op operationele efficiëntie en concurrentievermogen, moet zijn doelstellingen herdefiniëren door over te stappen op de Industry 5.0 in de context van een Society 5.0. Om dit te bereiken moeten de industrie en de overheid samenwerken.

 

Op weg naar koolstofneutraliteit

Het antwoord op de klimaatverandering begint met koolstofneutraal produceren. Industriële bedrijven zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen van producten en productiemiddelen die CO2-neutraal zijn. De levering van ‘groene' energie door derden en de zelfopwekking ervan op de productielocaties nemen reeds toe.


Ecodesign is de beste bondgenoot voor een rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het doel is besparingen te vinden in materialen, spaarzame fabricageprocessen en een bevoorrading die zich zo dicht mogelijk bij de plaats van productie bevindt. Het product wordt aldus vanaf zijn ontwerp tot de voltooiing van zijn levenscyclus bestudeerd.

 

De continuïteit van de dienstverlening handhaven

De evolutie van werkmethoden ten gunste van samenwerking op afstand heeft nieuwe technologieën weer op de kaart gezet en centraal geplaatst. Het beheer op afstand van taken die gewoonlijk ter plaatse worden uitgevoerd, wordt mogelijk dankzij met name digitale continuïteit, het internet der dingen, augmented reality en toegang tot SaaS. De fabriek zal dus kunnen blijven functioneren, zelfs in geval van een gezondheidscrisis.

 

Naar een eerlijke en flexibele globalisering

De weg naar een verstandige globalisering is mogelijk dankzij nieuwe technologieën die de samenwerking op afstand tussen partners rond het ontwerp van een product en het prestatiebeheer van industriële vestigingen optimaliseren. Deze Industry 4.0-technologieën brengen een nieuwe oplossing voor de opleiding en de overdracht van knowhow tussen teams. Ze maken het zelfs mogelijk te anticiperen op machinestoringen en tekorten aan grondstoffen en onderdelen.

 

Flexibele werkorganisaties en wendbare productielijnen liggen binnen handbereik. Productie op maat wordt het summum, wat een voordeel is voor productievestigingen dichtbij de klanten. ‘Fygitale' technologieën, die de fysieke en de digitale wereld combineren, zullen ons in staat stellen om precies te produceren wat nodig is, waar het nodig is.

 

Dit impliceert ook een nieuwe organisatie van de logistieke ketens: meervoudige bevoorradingsbronnen en de repatriëring van strategische productie.

 

Migratiestromen en werkgelegenheid

Waarom de kwestie van de migratiestromen niet aangrijpen als een kans? De hoge automatiseringsgraad van de productielijnen zal paradoxaal genoeg een behoefte aan arbeidskrachten doen ontstaan: voor elke arbeidsplaats die verdwijnt, zullen er vijf andere bijkomen, met name op het gebied van gegevensbeheer, software-integratie en -programmering, voorspellend onderhoud of verbetering van de klantenservice. De Europese landen kampen met een tekort aan vaardigheden. Zij moeten op deze behoeften anticiperen, zowel op ge(her)lokaliseerde als op gedelokaliseerde vestigingen. Laten we vandaag het opleidingsprogramma opstellen dat deze ontwikkelingen zal faciliteren.

 

De toekomst is aan ruimdenkende vrouwen en mannen, gewapend met goede wil en de moed om deze uitdagingen aan te gaan, munt te slaan uit de overwinningen van onze voorgangers en de kansen aan te grijpen die de wereld ons biedt.


Industry 5.0 zal op vier pijlers rusten: milieuverantwoordelijkheid, sociale verantwoordelijkheid, eerlijke en flexibele globalisering en nieuwe banen. De industrie, die wordt ondersteund door digitale technologieën, is onlosmakelijk verbonden met het project van de Society 5.0 die wij moeten opbouwen.

 

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

Elobau Benelux BV *
Elobau Benelux BV *

creating sustainable solutions

Güdel Benelux
Güdel Benelux

Lineaire aandrijf componenten en oplossingen

Orfa Visser BV
Orfa Visser BV

Gespecialiseerd in Forceren, Dieptrekken, Flenswalsen, Lassen en Apparatenbouw.

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Tevema
Tevema

Leverancier van technische standaardveren en normdelen, leverbaar uit voorraad.

Alle vacatures


 

Vacatures_alle vacatures

 

 

 

 

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden